Lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen

Kommunen ansvarar för tillsyn av serveringar enligt lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen till och med den 31 juli 2021.

Kommunen ansvarar från den 1 juli 2020 till och med den 31 juli 2021 för tillsyn över serveringsställen enligt lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen.

Tillsynen omfattar enbart inrättningar där det bedrivs näringsverksamhet som består i att servera mat eller dryck till allmänheten och där möjlighet ges till förtäring på stället. Till exempel

 • restauranger
 • barer
 • pubar
 • caféer
 • konditorier.

I tillsynen ingår bland annat att titta på

 • att det finns tillräckligt med avstånd mellan sällskap vid borden
 • att inte barservering förekommer
 • att restaurangägaren har rutiner för hur gästerna ska kunna hålla avstånd samt
 • att restaurangägaren har ännu mer fokus på handtvätt och hygien.

Restaurangägaren har ansvar för köer som bildas inne på serveringsstället. På gatan utanför uteservering är det varje persons eget ansvar att hålla avstånd.

Verksamheter som inte omfattas av lagen

Lagen innebär att exempelvis följande verksamheter inte omfattas av tillsynsansvaret:

 • Bad och badplatser
 • Verksamheter som enbart erbjuder mat eller dryck för avhämtning
 • Skolmatsalar
 • Personalmatsalar
 • Campingplatser
 • Kollektivtrafik
 • Folksamlingar på gator, torg, i parker eller friluftsområden.

Anmäl trängsel

Du lämnar klagomål om verksamheter som inte följer Folkhälsomyndighetens regler kring trängsel till kommunens miljöenhet.

Om du har synpunkter som gäller folksamlingar vänder du dig till Polismyndigheten.

I andra fall kan du vända dig direkt till den som driver verksamheten.

Kontakta miljöenheten i Kumla

Telefon: 0582-68 50 00
E-post: dos@hallsberg.se

Telefonnumret går till kommunens kontaktcenter. De kopplar dig vidare till miljöenheten i Kumla kommun.

Hallsbergs kommun och Kumla kommun samarbetar inom miljö- och byggområdet. Personalen arbetar i Kumla.

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.