Förvaltningschef till drift- och serviceförvaltningen

Vår nuvarande förvaltningschef går i pension och vi söker nu hans efterträdare till drift- och serviceförvaltningen. Vi söker dig som vill ha en nyckelroll i en medelstor kommun med möjlighet att arbeta brett och med stor påverkan på samhällsutvecklingen.

Arbetsbeskrivning

Utifrån ansvarsområdets omfattning och bredd söker vi dig som ser möjligheter och har helhetssyn, samt förmåga att skapa konstruktiva lösningar på komplexa problem. Som ledare är du tydlig, trygg, engagerad och kan entusiasmera medarbetarna. Du har en personlig mognad, integritet och kan skapa ett gott arbetsklimat.

Drift- och serviceförvaltningen ansvarar för kommunens tekniska verksamheter såsom fastigheter, gator, vägar, parker och vatten och avloppsanläggningar men även servicefunktioner som måltid och städ. Vidare ansvarar förvaltningen för myndighetsutövning i form av miljö, bygglov, bostadsanpassning, energirådgivning, trafikfrågor samt alkohol och tobak.

Ansvarsområde

Som förvaltningschef är du direkt underställd kommundirektören och arbetar på uppdrag av drift och servicenämnden. I kommunledningsgruppen förväntas du aktivt delta i det strategiska arbetet med att utveckla och föra kommunen framåt. Du driver utvecklingsfrågor och har ett ledningsansvar för förvaltningens samtliga verksamheter med fokus på att alltid ge kommunens invånare bästa möjliga service.

Du känner dig bekväm med att presentera och informera i nämnd, kommunstyrelse och i förekommande fall i kommunfullmäktige. Hallsbergs kommun samverkar och samarbetar med flera parter i sydnärke, regionen och ute i landet, därför är det av vikt att du ser nyttan med nätverk och samarbete.

Du är chef för förvaltningens fyra avdelningschefer samt medarbetarna i den övergripande administrationen. Totalt omfattar förvaltningen 160 medarbetare och verksamheterna omsätter cirka 230 miljoner kronor, varav drygt 30 miljoner kronor är anslagsfinansierat och resterande delar utgör intäkter i form av avgifter och hyror.

Kvalifikationer

Vi söker en tydlig chef med ett erfaret och tydligt ledarskap och ett coachande förhållningssätt. Du har en akademisk examen inom verksamhetsområdet som arbetsgivaren bedömer vara relevant samt dokumenterad erfarenhet av ledarskap. Vi ser gärna att du har erfarenhet av att ha arbetat i en politiskt styrd organisation. Erfarenhet av att arbetat med ledningssystem för kvalité och miljö ser vi som positivt liksom erfarenhet av offentlig upphandling.

Du är en socialt utåtriktad och nätverkande person som trivs med att representera Hallsbergs kommun och förvaltningen. Vi vill gärna att du har erfarenhet av att driva förändringsarbete, tänka nytt och annorlunda samt kan utmana befintlig organisation och struktur.

Ansökan

Vi ser fram emot din intresseanmälan senast den 6 oktober 2020.
Du söker jobbet på Randstads hemsida.länk till annan webbplats

För information och frågor: Gabrielle Peteri, senior rekryteringskonsult, telefon: 073-343 41 41 eller e-post: gabrielle.peteri@randstad.se

Om Hallsbergs kommun

Hallsbergs kommun växer och vi söker en erfaren ledare med ett starkt samhällsengagemang. I din roll som förvaltningschef ansvarar du för att driva strategisk och hållbar utveckling för hela Hallsbergs kommun. Hallsberg har bra kommunikationer, naturnära boende, bra förskola och grundskola samt gymnasium. Hallsberg befinner sig i ett expansivt läge med nyproduktion av bostäder samt etablering av nya företag. I kommunen bor cirka 16 000 invånare.

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.