Information till leverantörer inom rusta och matcha

Se vad som gäller när Hallsbergs kommun ska vara arbetsgivare inom rusta och matcha. Hitta kontaktuppgifter.

Praktik eller anställning med stöd hos Hallsbergs kommun

Du som är leverantör inom rusta och matcha ska alltid ta kontakt med kommunens arbetsmarknadsenhet när det gäller praktik eller anställningar med stöd hos arbetsgivaren Hallsbergs kommun.

Arbetsmarknadsenheten samordnar alla praktikplatser och anställningar med stöd i kommunens verksamheter.

Krav när Hallsbergs kommun ska vara arbetsgivare

Våra krav när vi antar rollen som arbetsgivare i anställningar med stöd eller som samordnare av praktik är att individen ska

  • uppbära ekonomiskt bistånd.
  • Vara arbetsför
  • Vara inskriven på Arbetsförmedlingen

Rollfördelning

En tydlig rollfördelning upprättas där kommunen och leverantören följer och dokumenterar planeringen kring individen.

Hallsbergs kommuns ansvar

Kommunens arbetsmarknadsenhet står för

  • uppföljning och dokumentation kring praktikanskaffning
  • den utveckling individen gör
  • en utvärdering till ansvarig KROM-leverantör.

Leverantörens ansvar

Leverantören står för att rusta individen genom

  • grundläggande arbetsmarknadsorientering
  • jobbsökaraktivitet
  • stöd i att upprätta CV och personligt brev med mera utifrån individens behov.

Arbetsförmedlingens information för leverantörer inom rusta och matcha Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakta kontaktpersonen för kompletterande leverantörer

Eldin Memic, arbetskonsulent
Telefon: 0582-68 56 11
E-post: kaa@hallsberg.se

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.