För dig som fått feriearbete

Få information om anställningsavtal, lön, utdrag ur belastningsregistret med mera.

Vi hoppas att du ska få en innehållsrik tid på ditt feriearbete som ger dig en bra inblick i det kommande arbetslivet.

Innan feriearbetet startar, tänk på att

 • du själv tar kontakt med handledaren för att ta reda på vad du behöver tänka på. Namn och nummer till handledaren hittar du på anställningsavtalet, under särskilda upplysningar
 • du själv får bekosta resor till och från arbetsplatsen
 • om du skulle få ett annat sommarjobb eller feriearbete hos en förening, ska du genast kontakta oss på arbetsmarknads- och integrationsenheten samt arbetsplatsen där du fått ferie för att tacka nej.

Anställningsavtalet

På anställningsavtalet står det vilken period du jobbar och din timlön. Kontrollera ditt anställningsavtal så att samtliga uppgifter stämmer.

Arbetstiden är max 8 timmar per arbetsdag. Den totala arbetstiden är max 80 timmar.

Lönen är 65 kr i timmen (49,60 kr i timlön + 15,40 kr i semesterersättning).

Utbetalning av lön

 1. Om du har någon annan bank än Swedbank måste du anmäla vilken bank och kontonummer du vill ha lönen insatt på. Det gör du på Swedbanks webbplats med din e-legitimation. Anmäl bank och konto i Swedbanks kontoregister Länk till annan webbplats.
 2. För att lönen skall kunna betalas ut till rätt datum måste du lämna in din tidrapport efter avslutat feriearbete. Tidrapporten ska vara kontrollerad och signerad av handledaren och dig. Om du inte lämnar in tidrapporten i tid får du lönen en månad senare.
 3. Tidrapporten skickas eller lämnas till:
  Arbetsmarknads-och integrationsenheten
  Kraftvärmegatan 3
  694 80 Hallsberg
 4. När arbetsmarknads- och integrationsenheten räknat timmarna skickar de den vidare till löneavdelningen som betalar ut lönen.

Du kan inte arbeta igen tid du förlorat om du varit ledig eller sjuk.

Utbetalningsdatum

 • Period 1, vecka 24-25 (14/6-25/6, 9-10 arbetsdagar).
  Senaste inlämningsdatum av tidrapport: den 9/7.
  Utbetalningsdatum: 27/7
 • Period 2, vecka 26-27 (28/6-9/7, 10 arbetsdagar).
  Senaste inlämningsdatum av tidrapport: den 9/7. 
  Utbetalningsdatum: 27/7
 • Period 3, vecka 28-29 (12/7-23/7, 10 arbetsdagar).
  Senaste inlämningsdatum av tidrapport: den 6/8.
  Utbetalningsdatum: 27/8
 • Period 4, vecka 30-31 (26/7-6/8, 10 arbetsdagar).
  Senaste inlämningsdatum av tidrapport: den 9/8. 
  Utbetalningsdatum: 27/8

Senaste inlämningsdatum av tidrapport är den 8/9, utbetalningsdag 25/9.

Närvarorapporter

Tidrapport period 1 Pdf, 87.1 kB.

Tidrapport period 2 Pdf, 86.7 kB.

Tidrapport period 3 Pdf, 87.9 kB.

Tidrapport period 4 Pdf, 86.1 kB.

Tidrapport utbildning Pdf, 78.8 kB.

Skattejämkning - lön utan skatteavdrag

Om du tjänar mindre än 18 951 kr under året behöver du inte betala skatt.

Om intyg för utbetalning av lön utan skatteavdrag på Skatteverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Fyll i intyget för utbetalning av lön utan skatteavdrag och lämna eller skicka in till arbetsmarknads- och integrationsenheten (AMI):

Arbetsmarknads-och integrationsenheten
Kraftvärmegatan 3
694 80 Hallsberg

Utdrag ur belastningsregistret

Om du får ett feriearbete inom barnomsorg, kollo, vaktmästeri, simskola, städ eller måltid behöver du lämna in ett utdrag ur polisens belastningsregister. Tänk på att det kan ta upp till fyra veckor för dig att få ditt intyg. 

Om att begära utdrag för arbete inom skola eller förskola på Polisens webbplats Länk till annan webbplats.

Du behöver lämna in utdraget till arbetsmarknads- och integrationsenheten senast den 11 juni för att behålla din ferieplats.

Arbetsmarknads-och integrationsenheten
Kraftvärmegatan 3
694 80 Hallsberg

Arbetsmiljö

Ansvar för elevernas arbetsmiljö Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. - En broschyr från Skolverket om arbetsmiljö för dig som inte fyllt 18 år.

Arbetsmiljölagen på Arbetsmiljöverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Kontakta AMI för feriearbete

Arbetsmarknads- och integrationsenheten
Telefon: 0582-68 54 77
E-post: ferie@hallsberg.se

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.