Bidrag till dig som förening som har feriearbetare

Föreningar i Hallsbergs kommun kan få föreningsbidrag för att ta emot feriearbetare på sommaren. Läs mer om vad som gäller.

Alla föreningar i Hallsbergs kommun kan få föreningsbidrag för att ta emot feriearbetare på sommaren. Bidraget betalas ut i efterskott. Ungdomarna får själva söka sig till er och ni blir deras arbetsgivare. Ni ansvarar för rekryteringen.

För att söka feriearbete krävs att ferieungdomen är

  • folkbokförd i Hallsbergs kommun
  • inskriven i grundskolan eller gymnasieskolan
  • född 2003 (och ej har fyllt 18 år vid ingången av vald period), 2004 och 2005
    De ungdomar som är 18 år får söka sommarvikariat på den öppna arbetsmarknaden.

Om feriearbete i kommunen

Informationsbrev till föreningar - Feriearbete sommaren 2021PDF

Sök bidrag

Kontakta ungdomskonsulenten för feriearbete

Malin Tengelin
E-post: ferie@hallsberg.se

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.