Information till företagare med anledning av covid-19

Senast uppdaterad 2021-06-30.

Information till företag från myndigheter

På verksamt.se finns samlad information till dig som är företagare. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Beslut om att slopande av avgiften för upplåtelse av allmän plats för uteserveringar, och att tidpunkten för uteserveringar tidigareläggs.

På grund av pågående pandemi har förutsättningar för restaurangverksamheten försämrats. Med förhoppning att kunna förbättra förutsättningarna för den lokala restaurangnäringen har nu drift- och servicenämnden beslutat att

  • slopa avgiften för upplåtelse av allmän plats för uteserveringar under 2021
  • tidigarelägg tidpunkten för uteserveringar till den 1 mars under 2021.

Tiden för uteserveringar är i normala fall mellan den 1 maj – 30 september. I och med drift- och servicenämndens beslut om att tidigarelägga uteserveringar, blir det i år istället tillåtet att ha uteserveringar mellan den 1 mars – 30 september.

Regler för serveringsställen

Du som äger en restaurang, bar eller café ska vidta särskilda åtgärder för att minska risken för spridning av covid-19.

Regler för serveringsställen - information på Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Kommunen ansvarar för tillsyn av serveringar enligt lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen till och med den 31 juli 2021.

Mer information om lagen och tillsynen Länk till annan webbplats.

Företagsjouren

Region Örebro län har öppnat en företagsjour för bolag som drabbats av coronavirusets effekter.

Företagsjouren ska vara en neutral förmedlare av kontakter och information till länets företag som kan behöva extra stöd, råd och hjälp. Här finns ingångar till professionell företagsrådgivning, affärsutveckling och finansiering. Ett stort antal aktörer finns knutna till initiativet. 

Kontakta Företagsjouren på 019-602 99 00 eller e-post: foretagsjouren@regionorebrolan.se

Almis Brygglån - nytt lån för företag

Coronaviruset påverkar många små och medelstora företag avsevärt. För att underlätta för företag lanserar nu Almi ett nytt lån.

Syftet med lånet är att ge möjlighet till villkor som särskilt anpassats till rådande situation. Det innebär bland annat möjlighet till amorteringsanstånd och ränteanstånd redan från start. Lånet kan anpassas beroende på vilken fas företaget befinner sig i, oavsett om det är ett startupföretag eller ett etablerat företag.

Mer information om brygglånet på almi.se Länk till annan webbplats.

Rådgivning inom ekonomi, avtal och juridik

Timbanken ett regionalt och kommunalt samarbete där företag kan få gratis rådgivning upp till fem tillfällen – företag kan få kvalificerad rådgivning inom exempelvis ekonomi, avtal och juridik.

Läs om vilket stöd du som företagare kan få på timbanken.se/orebrolan. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Samhällsviktig verksamhet

Om det fattas beslut om att stänga förskola, fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet för barn behöver vårdnadshavare som deltar i samhällsviktig verksamhet, under vissa förutsättningar, erbjudas omsorg för barn så att samhällets funktionalitet kan upprätthållas.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har tagit fram en föreskrift som förtydligar vilka vårdnadshavares barn som ska erbjudas omsorg. Det gäller vårdnadshavare vars arbetsinsats bedöms nödvändig för att upprätthålla de samhällsviktiga verksamheter som beskrivs i föreskriften. En arbetsinsats är nödvändig om ett bortfall av denna kan antas leda till att verksamheten inte kan upprätthållas på en acceptabel nivå.

Till föreskriften hör allmänna råd som ger stöd i hur förordningen kan tillämpas vid en stängning av fritidshem, förskola eller annan pedagogisk verksamhet.

MSB:s föreskrift om omsorg för barn med vårdnadshavare i samhällsviktig verksamhet Länk till annan webbplats.

MSB:s allmänna råd om omsorg för barn med vårdnadshavare i samhällsviktig verksamhet Länk till annan webbplats.

På MSB:s webbplats finns också vägledning till hur du som är arbetsgivare eller uppdragsgivare ska agera.

Om förordningen och hur du som företagare ska agera - information på MSB:s webbplats Länk till annan webbplats.

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.