Information till företagare med anledning av covid-19

Senast uppdaterad 2020-07-24.

Uppdatering har gjorts under rubriken Nya regler för restauranger och krogar.

Underlättande åtgärder inom Hallsbergs kommun

Hallsbergs kommun genomför vissa åtgärder för att underlätta för näringslivet i kommunen. Åtgärderna syftar till att skapa gynnsammare förutsättningar för våra lokala näringsidkare i situationen som vi nu befinner oss i.

Åtgärderna är följande:

  • Vi skjuter upp debiteringar av årsavgifterna för tillsyn inom livsmedel, miljö, alkoholservering och tobaksförsäljning till hösten 2020.
  • Restauranger och caféer kan beviljas tillstånd för uteservering redan från 1 april 2020. Debiteringen av upplåtelseavgiften flyttas fram till hösten 2020.

Samhällsviktig verksamhet

Om det fattas beslut om att stänga förskola, fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet för barn behöver vårdnadshavare som deltar i samhällsviktig verksamhet, under vissa förutsättningar, erbjudas omsorg för barn så att samhällets funktionalitet kan upprätthållas.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har tagit fram en föreskrift som förtydligar vilka vårdnadshavares barn som ska erbjudas omsorg. Det gäller vårdnadshavare vars arbetsinsats bedöms nödvändig för att upprätthålla de samhällsviktiga verksamheter som beskrivs i föreskriften. En arbetsinsats är nödvändig om ett bortfall av denna kan antas leda till att verksamheten inte kan upprätthållas på en acceptabel nivå.

Till föreskriften hör allmänna råd som ger stöd i hur förordningen kan tillämpas vid en stängning av fritidshem, förskola eller annan pedagogisk verksamhet.

MSB:s föreskrift om omsorg för barn med vårdnadshavare i samhällsviktig verksamhetlänk till annan webbplats

MSB:s allmänna råd om omsorg för barn med vårdnadshavare i samhällsviktig verksamhetlänk till annan webbplats

På MSB:s webbplats finns också vägledning till hur du som är arbetsgivare eller uppdragsgivare ska agera.

Om förordningen och hur du som företagare ska agera - information på MSB:s webbplatslänk till annan webbplats

Nya regler för restauranger och krogar

Du som äger en restaurang, bar eller café ska vidta särskilda åtgärder för att minska risken för spridning av covid-19.

Nya regler för restauranger och krogar - information på Folkhälsomyndighetens webbplatslänk till annan webbplats

Kommunen ansvarar för tillsyn av serveringar enligt lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen till och med den 31 december.

Mer information om lagen och tillsynenlänk till annan webbplats

Företagsjouren

Region Örebro län har öppnat en företagsjour för bolag som drabbats av coronavirusets effekter.

Företagsjouren ska vara en neutral förmedlare av kontakter och information till länets företag som kan behöva extra stöd, råd och hjälp. Här finns ingångar till professionell företagsrådgivning, affärsutveckling och finansiering. Ett stort antal aktörer finns knutna till initiativet. 

Kontakta Företagsjouren på 019-602 99 00 eller e-post: foretagsjouren@regionorebrolan.se

Almis Brygglån - nytt lån för företag

Coronaviruset påverkar många små och medelstora företag avsevärt. För att underlätta för företag lanserar nu Almi ett nytt lån.

Syftet med lånet är att ge möjlighet till villkor som särskilt anpassats till rådande situation. Det innebär bland annat möjlighet till amorteringsanstånd och ränteanstånd redan från start. Lånet kan anpassas beroende på vilken fas företaget befinner sig i, oavsett om det är ett startupföretag eller ett etablerat företag.

Mer information om brygglånet på almi.selänk till annan webbplats

Rådgivning inom ekonomi, avtal och juridik

Timbanken ett regionalt och kommunalt samarbete där företag kan få gratis rådgivning upp till fem tillfällen – företag kan få kvalificerad rådgivning inom exempelvis ekonomi, avtal och juridik.

Läs om vilket stöd du som företagare kan få på timbanken.se/orebrolan.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Information till företag från myndigheter

På verksamt.se finns samlad information till dig som är företagare.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.