Hallsbergs kommun

Välkommen till Hallsbergs kommun

 • Stöd och omsorg

  Äldreomsorg, funktionsnedsättning, försörjningsstöd, stöd till familj med mera.

 • Skola och förskola

  Läsårstider, matsedel, regler och avgifter, skolskjuts, elevhälsa med mera.

 • Kultur och fritid

  Simhall, gym, fritidsgård, bibliotek, kulturskola, föreningsliv, med mera.

 • Boende och trafik

  Felanmälan, bygglov, avfall, gator, vatten och avlopp, tomter, detaljplaner med mera.

 • Arbete och näringsliv

  Lediga jobb, driva företag, tillstånd och regler, leverera till kommunen med mera.

 • Kommun och politik

  Organisation, protokoll och mötestider, anslagstavla, säkerhet med mera.

Hitta våra e-tjänster och andra tjänster du kan skicka in digitalt.

Se och hantera ärenden som du har skickat in i våra inloggade e-tjänster.

Felanmäl och lämna synpunkter och förslag.