Kommunens anslagstavla

Se anslag om justerade protokoll, fullmäktiges sammanträden, kungörelser med mera.

Här hittar du det som enligt lag eller annan författning ska meddelas på kommunens officiella anslagstavla.

Det kan till exempel vara tillkännagivanden om fullmäktiges sammanträden, justerade protokoll eller kungörelser.

Anslag

Du kan filtrera anslagen efter nämnd eller typ av anslag.

 1. Bildningsnämndens beredningsutskotts sammanträde 2023-09-19
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansBildningsnämndens beredningsutskott
  Paragrafer95 - 105
  Förvaringsplats för protokolletBildningsförvaltningen
  Tillkännagivandet publicerat till och med
  Överklagandetid: till och med
 2. Social- och arbetsmarknadsnämndens beredningsutskotts sammanträde 2023-09-13
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSocial och arbetsmarknadsnämndens beredningsutskott
  Paragrafer76-91
  Förvaringsplats för protokolletSocial- och arbetsmarknadsförvaltningen
  SekreterareNämndsekreterare
  Tillkännagivandet publicerat till och med
 3. Drift- och servicenämndens beredningsutskotts sammanträde 2023-09-15
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansDrift- och servicenämndens beredningsutskott
  Paragrafer73-85
  Förvaringsplats för protokolletDrift- och serviceförvaltningen
  SekreterareNämndsekreterare
  Tillkännagivandet publicerat till och med
 4. Bildningsnämndens kultur- och fritidsutskotts sammanträde 2023-09-12
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansBildningsnämndens kultur- och fritidsutskott
  Paragrafer20 - 29
  Förvaringsplats för protokolletBildningsförvaltningen
  Nedladdningsbart dokument2023-09-12 - Protokoll BIN KFU.pdf Pdf, 2.7 MB.
  Tillkännagivandet publicerat till och med
  Överklagandetid: till och med
 5. Underrättelse om antagen detaljplan - ÄDP 18-HAL-112, Förslag till ändring av stadsplanen för del av Hallsberg (Kv. Sätterhög, Tacktorp m.fl.)
  • Kungörelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelsen
  Förvaringsplats för handlingarnaKommunstyrelseförvaltningen
  DokumentUnderrättelse efter antagande.pdf Pdf, 131.9 kB.
  Tillkännagivandet publicerat till och med
  Överklagandetid: till och med

  Detaljplan för ” ÄDP 18-HAL-112, Förslag till ändring av stadsplanen för del av Hallsberg (Kv. Sätterhög, Tacktorp m.fl.) Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län.

  Kommunstyrelsen i Hallsbergs kommun beslutade 12 september att anta detaljplanen för rubricerat område.

  Detaljplanen vinner laga kraft tre veckor från den dag då antagandebeslut tillkännagivits på kommunens anslagstavla. Detta innebär att om detaljplanen inte blir överklagad kommer den att vinna laga kraft 5 oktober 2023. Detaljplanen blir då juridiskt bindande och styrande vid prövning av lov.

  Handlingar i ärendet finns tillgängliga på sidan Pågående detaljplanearbeten Öppnas i nytt fönster.

  Underrättelse som PDF Pdf, 131.9 kB, öppnas i nytt fönster.

  För ytterligare upplysningar, kontakta:
  Emma Isaksson
  Planarkitekt
  Emma.isaksson@kumla.se
  019-58 94 05

 6. Kommunstyrelsens sammanträde 2023-09-12
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelsen
  Paragrafer59-75
  Förvaringsplats för protokolletKommunstyrelseförvaltningen
  Nedladdningsbart dokument2023-09-12 - Protokoll KS.pdf Pdf, 50.6 MB.
  Tillkännagivandet publicerat till och med
  Överklagandetid: till och med
 7. Kungörelse: Kommunfullmäktige sammanträder den 25 september
  • Kungörelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunfullmäktige
  Tillkännagivandet publicerat till och med
 8. Social- och arbetsmarknadsnämndens individutskotts sammanträde 2023-09-12
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSocial och arbetsmarknadsnämndens individutskott
  Paragrafer138-157
  Förvaringsplats för protokolletSocial- och arbetsmarknadsförvaltningen
  SekreterareNämndsekreterare
  Tillkännagivandet publicerat till och med
 9. Bildningsnämndens sammanträde 2023-08-29
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansBildningsnämnden
  Paragrafer81 - 97
  Förvaringsplats för protokolletBildningsförvaltningen
  Nedladdningsbart dokument2023-08-29 - Protokoll BIN.pdf Pdf, 5.1 MB.
  Tillkännagivandet publicerat till och med
  Överklagandetid: till och med
 10. Kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2023-09-04
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelsens arbetsutskott
  Paragrafer56-67
  Förvaringsplats för protokolletKommunstyrelseförvaltningen
  Tillkännagivandet publicerat till och med

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.