Kommunens anslagstavla

Se anslag om justerade protokoll, fullmäktiges sammanträden, kungörelser med mera.

Här hittar du det som enligt lag eller annan författning ska meddelas på kommunens officiella anslagstavla.

Det kan till exempel vara tillkännagivanden om fullmäktiges sammanträden, justerade protokoll eller kungörelser.

Anslag

Du kan filtrera anslagen efter nämnd eller typ av anslag.

 1. Social- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde 2023-03-22
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSocial- och arbetsmarknadsnämnden
  Paragrafer37-38
  Förvaringsplats för protokolletSocial- och arbetsmarknadsförvaltningen
  SekreterareNämndsekreterare
  Nedladdningsbart dokument2023-03-22 - Protokoll SAN §§ 37-38.pdf Pdf, 258.9 kB.
  Tillkännagivandet publicerat till och med
  Överklagandetid: till och med
 2. Social- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde 2023-03-22
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSocial- och arbetsmarknadsnämnden
  Paragrafer24-36, 39-43
  Förvaringsplats för protokolletSocial- och arbetsmarknadsförvaltningen
  SekreterareNämndsekreterare
  Nedladdningsbart dokument2023-03-22 - Protokoll SAN §§ 24-36, 39-43.pdf Pdf, 1.6 MB.
  Tillkännagivandet publicerat till och med
  Överklagandetid: till och med
 3. Drift- och servicenämndens sammanträde 2023-03-22
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansDrift- och servicenämnden
  Paragrafer26-45
  Förvaringsplats för protokolletDrift- och serviceförvaltningen
  SekreterareNämndsekreterare
  Tillkännagivandet publicerat till och med
  Överklagandetid: till och med
 4. Kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2023-03-27
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelsens arbetsutskott
  Paragrafer12-25
  Förvaringsplats för protokolletKommunstyrelseförvaltningen
  Tillkännagivandet publicerat till och med
 5. Sydnärkes lönenämnds sammanträde 2023-03-15
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSydnärkes lönenämnd
  Paragrafer1-6
  Förvaringsplats för protokolletKumla kommun
  Tillkännagivandet publicerat till och med
  Överklagandetid: till och med
 6. Kungörelse om flyttade fordon
  • Kungörelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansDrift- och serviceförvaltningen
  Förvaringsplats för handlingarnaDrift- och serviceförvaltningen
  Ansvarig för kungörelsenTekniska avdelningen
  DokumentKungörelse 2023-03-17.pdf Pdf, 136.1 kB.
  Tillkännagivandet publicerat till och med

  Inom kommunen har fordon flyttats enligt lagen (1982:129) om flytt av fordon i vissa fall och förordning (1982:198) om flytt av fordon i vissa fall till speciell uppställningsplats enligt nedan. Är ägare av fordon inte känd när en månad förflutit från kungörelsedag eller har fordonet inte avhämtats inom en månad från det ägaren underrättats, tillfaller fordonet drift- och serviceförvaltningen, tekniska avdelningen.

  Kungjord datum: 2023-03-17

  Registreringsnummer: WXK624

  Fabrikat: Volvo

  Protokollnummer: 2023-105

  Urspr. uppställningsplats: Treuddsvägen 45, Sköllersta

  Uppställningsplats: Uppställningsplats 1

 7. Sydnärkes IT-nämnds sammanträde 2023-03-10
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSydnärkes IT-nämnd
  Paragrafer1-7
  Förvaringsplats för protokolletLekebergs kommun
  Tillkännagivandet publicerat till och med
  Överklagandetid: till och med
 8. Bildningsnämndens beredningsutskotts sammanträde 2023-03-14
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansBildningsnämndens beredningsutskott
  Paragrafer29 - 41
  Förvaringsplats för protokolletBildningsförvaltningen
  Tillkännagivandet publicerat till och med
  Överklagandetid: till och med
 9. Bildningsnämndens kultur- och fritidsutskotts sammanträde 2023-03-07
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansBildningsnämndens kultur- och fritidsutskott
  Paragrafer1 - 9
  Förvaringsplats för protokolletBildningsförvaltningen
  Nedladdningsbart dokument2023-03-07 - Protokoll BIN KFU.pdf Pdf, 6.4 MB.
  Tillkännagivandet publicerat till och med
  Överklagandetid: till och med
 10. Social- och arbetsmarknadsnämndens beredningsutskotts sammanträde 2023-03-08
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSocial och arbetsmarknadsnämndens beredningsutskott
  Paragrafer20-37
  Förvaringsplats för protokolletSocial- och arbetsmarknadsförvaltningen
  SekreterareNämndsekreterare
  Tillkännagivandet publicerat till och med
 11. Drift- och servicenämndens beredningsutskotts sammanträde 2023-03-10
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansDrift- och servicenämndens beredningsutskott
  Paragrafer18-35
  Förvaringsplats för protokolletDrift- och serviceförvaltningen
  SekreterareNämndsekreterare
  Tillkännagivandet publicerat till och med
  Överklagandetid: till och med
 12. Kommunfullmäktiges sammanträde 2023-02-27
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunfullmäktige
  Paragrafer1-14
  Förvaringsplats för protokolletKommunstyrelseförvaltningen
  Nedladdningsbart dokument2023-02-27 - Protokoll KF.pdf Pdf, 5.8 MB.
  Tillkännagivandet publicerat till och med
  Överklagandetid: till och med
 13. Bildningsnämndens sammanträde 2023-02-28
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansBildningsnämnden
  Paragrafer17 - 31
  Förvaringsplats för protokolletBildningsförvaltningen
  Nedladdningsbart dokument2023-02-28 - Protokoll BIN.pdf Pdf, 7.3 MB.
  Tillkännagivandet publicerat till och med
  Överklagandetid: till och med

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.