Kommunens anslagstavla

Se anslag om justerade protokoll, fullmäktiges sammanträden, kungörelser med mera.

Här hittar du det som enligt lag eller annan författning ska meddelas på kommunens officiella anslagstavla.

Det kan till exempel vara tillkännagivanden om fullmäktiges sammanträden, justerade protokoll eller kungörelser.

Anslag

Du kan filtrera anslagen efter nämnd eller typ av anslag.

 1. Drift- och servicenämndens beredningsutskotts sammanträde 2024-04-12
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansDrift- och servicenämndens beredningsutskott
  Paragrafer30-45
  Förvaringsplats för protokolletDrift- och serviceförvaltningen
  SekreterareNämndsekreterare
  Tillkännagivandet publicerat till och med
 2. Social- och arbetsmarknadsnämndens beredningsutskotts sammanträde 2024-04-10
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSocial och arbetsmarknadsnämndens beredningsutskott
  Paragrafer34-46
  Förvaringsplats för protokolletSocial- och arbetsmarknadsförvaltningen
  SekreterareNämndsekreterare
  Tillkännagivandet publicerat till och med
 3. Kungörelse: Kommunfullmäktige sammanträder den 22 april
  • Kungörelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunfullmäktige
  Tillkännagivandet publicerat till och med

  Kommunfullmäktige sammanträder måndagen den 22 april klockan 18:30 i Alléskolans aula, Hallsberg.

  Ur dagordningen:

  • Allmänhetens frågestund
  • Maxtaxa för insamling av förpackningar i flerfamiljshus
  • Bokslut och årsredovisning 2023 för Hallsbergs kommun och koncern
  • Svar på motion - Inför en stående måltid i grundskolan för att säkra att eleverna äter sig mätta

  Kallelse kommunfullmäktige 2024-04-22 Pdf, 26.3 MB, öppnas i nytt fönster.

 4. Valnämndens sammanträde 2024-04-10
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansValnämnden
  Paragrafer11-13
  Förvaringsplats för protokolletKommunstyrelseförvaltningen
  SekreterareNämndsekreterare
  Nedladdningsbart dokument2024-04-10- Protokoll VN.pdf Pdf, 533.3 kB.
  Tillkännagivandet publicerat till och med
 5. Valnämndens sammanträde 2024-03-27
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansValnämnden
  Paragrafer1-10
  Förvaringsplats för protokolletKommunstyrelseförvaltningen
  SekreterareNämndsekreterare
  Nedladdningsbart dokument2024-03-27- Protokoll VN.pdf Pdf, 1.3 MB.
  Tillkännagivandet publicerat till och med
 6. Social- och arbetsmarknadsnämndens individutskotts sammanträde 2024-04-10
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSocial och arbetsmarknadsnämndens individutskott
  Paragrafer45-62
  Förvaringsplats för protokolletSocial- och arbetsmarknadsförvaltningen
  SekreterareNämndsekreterare
  Tillkännagivandet publicerat till och med
 7. Kommunstyrelsens sammanträde 2024-04-09
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelsen
  Paragrafer20-43
  Förvaringsplats för protokolletKommunstyrelseförvaltningen
  Nedladdningsbart dokument2024-04-09 - Protokoll KS.pdf Pdf, 60.7 MB.
  Tillkännagivandet publicerat till och med
  Överklagandetid: till och med
 8. Social- och arbetsmarknadsnämndens individutskotts extra sammanträde 2024-04-04
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSocial och arbetsmarknadsnämndens individutskott
  Paragrafer42-44
  Förvaringsplats för protokolletSocial- och arbetsmarknadsförvaltningen
  SekreterareNämndsekreterare
  Tillkännagivandet publicerat till och med
 9. Kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2024-04-02
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelsens arbetsutskott
  Paragrafer13-33
  Förvaringsplats för protokolletKommunstyrelseförvaltningen
  Tillkännagivandet publicerat till och med
 10. Bildningsnämndens beredningsutskotts sammanträde 2024-04-02
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansBildningsnämndens beredningsutskott
  Paragrafer32 - 45
  Förvaringsplats för protokolletBildningsförvaltningen
  Tillkännagivandet publicerat till och med
  Överklagandetid: till och med

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.