Kommunens anslagstavla

Se anslag om justerade protokoll, fullmäktiges sammanträden, kungörelser med mera.

Här hittar du det som enligt lag eller annan författning ska meddelas på kommunens officiella anslagstavla.

Det kan till exempel vara tillkännagivanden om fullmäktiges sammanträden, justerade protokoll eller kungörelser.

Anslag

Du kan filtrera anslagen efter nämnd eller typ av anslag.

 1. Kommunstyrelsens sammanträde 2021-09-14
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelsen
  Paragrafer93-111
  Förvaringsplats för protokolletKommunstyrelseförvaltningen
  Nedladdningsbart dokument2021-09-14 - Protokoll KS.pdf Pdf, 17.9 MB.
  Tillkännagivandet publicerat till och med
 2. Kungörelse: Kommunfullmäktige sammanträder den 27 september
  • Kungörelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunfullmäktige
  Förvaringsplats för handlingarnaKommunstyrelseförvaltningen
  Tillkännagivandet publicerat till och med

  Kommunfullmäktige sammanträder måndagen den 27 september klockan 18:30 i Alléskolans aula, Hallsberg.

  Ur dagordningen:

  • Allmänhetens frågestund
  • Vindpark Odensvi, beslut enligt 16 kap. 4 § miljöbalken
  • Avgift för fristående huvudman för ansökan angående fristående förskola/fritidshem

  Kallelse kommunfullmäktige 2021-09-27 Pdf, 14.2 MB, öppnas i nytt fönster.

 3. Kultur- och fritidsutskottets sammanträde 2021-09-08
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansBildningsnämndens kultur- och fritidsutskott
  Paragrafer20 - 26
  Förvaringsplats för protokolletBildningsförvaltningen
  Nedladdningsbart dokument2021-09-08 - Protokoll BIN KFU.pdf Pdf, 689.6 kB.
  Tillkännagivandet publicerat till och med
 4. Drift- och servicenämndens beredningsutskotts sammanträde 2021-09-10
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansDrift- och servicenämndens beredningsutskott
  Paragrafer89-99
  Förvaringsplats för protokolletDrift- och serviceförvaltningen
  SekreterareNämndsekreterare
  Tillkännagivandet publicerat till och med
 5. Gemensamma nämnden för företagshälsovård samt tolk- och översättarservices sammanträde 2021-08-26
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansGemensam nämnd för företagshälsovård samt tolk- och översättarservice
  Paragrafer9-12
  Förvaringsplats för protokolletRegion Örebro län
  Tillkännagivandet publicerat till och med
 6. Social- och arbetsmarknadsnämndens beredningsutskotts sammanträde 2021-09-08
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSocial och arbetsmarknadsnämndens beredningsutskott
  Paragrafer98-112
  Förvaringsplats för protokolletSocial- och arbetsmarknadsförvaltningen
  Tillkännagivandet publicerat till och med
 7. Bildningsnämndens beredningsutskotts sammanträde 2021-09-07
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansBildningsnämndens beredningsutskott
  Paragrafer93 - 109
  Förvaringsplats för protokolletBildningsförvaltningen
  Tillkännagivandet publicerat till och med
 8. Beslut om betydande miljöpåverkan
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelsens arbetsutskott
  Paragrafer100
  Förvaringsplats för protokolletKommunstyrelseförvaltningen
  Tillkännagivandet publicerat till och med
 9. Social- och arbetsmarknadsnämndens individutskotts sammanträde 2021-09-07
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSocial och arbetsmarknadsnämndens individutskott
  Paragrafer147-162
  Förvaringsplats för protokolletSocial- och arbetsmarknadsförvaltningen
  Tillkännagivandet publicerat till och med
 10. Kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2021-09-06
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelsens arbetsutskott
  Paragrafer94-108
  Förvaringsplats för protokolletKommunstyrelseförvaltningen
  Tillkännagivandet publicerat till och med

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.