Priser

Läs mer om våra priser under respektive indelning.

Observera att vi har ett hänglåssystem till våra skåp. Hänglås finns att antingen köpa eller hyra i Alléhallens kassa.

Telefonnr till kassan på Allébadet 0582-685375

Kontaktuppgifter