Välj språk / Choose language

Hallsbergs kommun - Hallsberg... nära till - www.hallsberg.se
Lägg till sidan i Mina Favoriter
Blanketter
Kontakt
Karta
Skriv ut

Modersmål

En elev som har en vårdnadshavare med ett annat modersmål än svenska ska erbjudas modersmålsundervisning i detta språk om
- språket är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet, och
- eleven har grundläggande kunskaper i språket.
Det ska finnas minst fem elever i kommunen som önskar undervisning i samma språk och lämplig lärare för att modersmål ska erbjudas.
(skollagen 10 kap 7 §)

Modersmålsundervisning i ett nationellt minoritetsspråk, det vill säga finska, jiddisch, meänkieli, romani och samiska, ska erbjudas även om språket inte är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet och det behöver inte vara fem elever i kommunen som önskar undervisning.

Eleven kan även vid behov få studiehandledning på sitt modersmål i olika ämnen. Betyg ges i modersmål.

Hallsbergs kommun har en handlingsplan för mottagande och utbildning av nyanlända elever. Denna plan grundar sig på Skolverkets allmänna råd för utbildning av nyanlända elever. Planen gäller även för förskola, förskoleklass och fritidshem.

Ansökan

Modersmålsundervisning är frivillig, men från och med anmälan betraktas det som ett obligatoriskt ämne i skolan. Elever som en gång är anmälda till modersmål behöver inte anmäla sig nästa läsår igen. Det är dock viktigt att uppsägning sker om en elev vid nytt läsår inte önskar modersmålsundervisning mer.

Ansökningsblankett återfinns längst ner på sidan. Adress dit ansökan skickas finns på blanketten eller så kan eleven lämna den till sin mentor.

Kultur- och utbildningsförvaltningen

Västra Storgatan 42
694 80 Hallsberg

Fax: 0582-68 53 46

kultur.utbildningsforvaltningen@hallsberg.se
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö
Stäng

Kontakta oss

Kontaktuppgifter

Telefon: 0582-68 50 00
Fax: 0582-68 50 02
E-post: kommun@hallsberg.se

Adress

Hallsbergs kommun
694 80 HALLSBERG
Organisationsnummer: 212000-1926

Hittade du inte vad du sökte?

Kommunhusets öppettider

måndag-torsdag 8-17, fredag 8-16

juni-augusti
måndag-torsdag 8-16, fredag 8-15

Begränsat öppethållande i samband med vissa helger.

För kommunanställda