Välj språk / Choose language

Hallsbergs kommun - Hallsberg... nära till - www.hallsberg.se
Lägg till sidan i Mina Favoriter
Blanketter
Kontakt
Karta

IT och lärande

I Hallsbergs kommun bygger vi landets bästa förskolor och skolor. Denna verksamhet ska spegla dagens samhälle samt förbereda våra elever inför ett framtida samhälle och vuxenliv. Samhället har under de senaste decennierna genomgått en omfattande digitalisering vilket medfört att kraven på digital kompetens hos personal i pedagogisk verksamhet har ökat. Detta avspeglar sig bland annat i Skolverkets förslag till Nationell strategi för digitaliseringen av skolväsendet som understryker vår roll i barns digitala utveckling. Därför eftersträvar vi att dels erbjuda de tekniska förutsättningar som krävs för en modern förskola och grundskola liksom en utbildning som ska göra barnen redo för ett framtida samhälle. Vi är övertygade om att digitaliseringen innebär nya pedagogiska möjligheter och eftersträvar därför strategier som säkerställer kompetenser och organisation och gör oss redo att anta dessa nya utmaningar och möjligheter.

Sedan fyra år tillbaka har Hallsbergs kommun gjort en satsning på digitala verktyg i undervisningen. Tillgången på digital utrustning, mjukvara och infrastruktur har under denna process kontinuerligt ökat och vi har tagit stora steg framåt. För att komma till nästa steg behöver visionen breddas och tydligare knyta an till kunskap, organisation och pedagogik. Strävan är även att effektivisera arbetet, till exempel pedagogisk dokumentation och administration, och förbättra kommunikationen inom förvaltningen och med barn, elever och vårdnadshavare.

IT-plan Hallsbergs kommun

Här presenteras central information som rör vårt arbete med digitaliseringen av Bildningsförvaltningens verksamheter. IT-planen utgör grunden för detta arbete och redogör för central målsättning liksom konkretiserar organisation, ansvarsområden och aktiviteter.

Bildningsförvaltningens IT-plan 2017PDF

 

Per Martinsson
IT-strateg
per.martinsson@edu.hallsberg.se

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö
Stäng

Kontakta oss

Kontaktuppgifter

Telefon: 0582-68 50 00
E-post: kommun@hallsberg.se

Adress

Hallsbergs kommun
694 80 HALLSBERG
Organisationsnummer: 212000-1926

Följ oss

Hittade du inte vad du sökte?

Kommunhusets öppettider

Måndag-torsdag 8-17, fredag 8-16

Begränsat öppethållande i samband med vissa helger.

För kommunanställda