Välj språk / Choose language

Hallsbergs kommun - Hallsberg... nära till - www.hallsberg.se
Lägg till sidan i Mina Favoriter
Blanketter
Kontakt
Karta

Fritidshem

Fritidshem erbjuds barn i förskoleklass och grundskola, till och med vårterminen det året barnet fyller 13 år, vars vårdnadshavare arbetar, studerar eller är sjukskriven samt barn i behov av särskilt stöd enligt Skollagen 14 kap 5-6 §§.

Fritidshem erbjuds i anslutning till den skola där eleven fullgör sin skolgång. Omsorg erbjuds den skolfria delen av dagen. De barn som inte har fritidshem under skolterminerna kan erhålla lovomsorg då skolan är stängd.

Information om avgifter och regler i Hallsbergs kommun finns i Riktlinjer, köregler och avgifter för förskoleverksamhet och fritidshem.

Omsorg på obekväm tid

Öppettider och stängningsdagar för de olika verksamheterna finns på respektive enhets hemsida.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö
Stäng

Kontakta oss

Kontaktuppgifter

Telefon: 0582-68 50 00
E-post: kommun@hallsberg.se

Adress

Hallsbergs kommun
694 80 HALLSBERG
Organisationsnummer: 212000-1926

Följ oss

Hittade du inte vad du sökte?

Kommunhusets öppettider

Måndag-torsdag 8-17, fredag 8-16

Begränsat öppethållande i samband med vissa helger.

För kommunanställda