Välj språk / Choose language

Hallsbergs kommun - Hallsberg... nära till - www.hallsberg.se
Lägg till sidan i Mina Favoriter
Blanketter
Kontakt
Karta

Grundsärskola

Grundsärskolan ska ge elever med utvecklingsstörning en utbildning som är anpassad till varje elevs förutsättningar och som så långt som det är möjligt motsvarar den som ges i grundskolan. I grundsärskolan går också elever som har fått en betydande och bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning på grund av hjärnskada som är orsakad av yttre våld eller kroppslig sjukdom.

Träningsskolan är en särskild inriktning inom grundsärskolan som är avsedd för de elever som inte kan tillgodogöra sig hela eller delar av utbildningen i ämnen.

Innan en elev börjar i grundsärskolan skall en utredning göras. Utredningen ska innehålla fyra bedömningar; pedagogisk, psykologisk, medicinsk och social bedömning.

Skolan ska samråda med elevens vårdnadshavare inför och under tiden en utredning pågår. Vårdnadshavarna ska medge att deras barn skrivs in i grundsärskolan.

Grundsärskolan har nio årskurser. I vissa fall kan eleven få förlängd skolplikt.

Om en elev eller elevens vårdnadshavare begär det, ska betyg sättas i grundsärskolans ämnen i slutet av varje termin från och med årskurs 6 till och med höstterminen i årskurs 9. Om en elev i grundsärskolan har läst ett ämne enligt grundskolans kursplaner och eleven eller elevens vårdnadshavare begär att betyg ska sättas i ämnet, ska de bestämmelser som gäller för betygssättning i grundskolan tillämpas.

Hallsbergs kommun har för närvarande ingen grundsärskola. De elever som skrivs in i grundsärskolan erhåller sin utbildning i andra kommuner.


Madelene Wistrand
Särskolesamordnare
madelene.wistrand@hallsberg.se


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö
Stäng

Kontakta oss

Kontaktuppgifter

Telefon: 0582-68 50 00
E-post: kommun@hallsberg.se

Adress

Hallsbergs kommun
694 80 HALLSBERG
Organisationsnummer: 212000-1926

Följ oss

Hittade du inte vad du sökte?

Kommunhusets öppettider

Måndag-torsdag 8-17, fredag 8-16

Begränsat öppethållande i samband med vissa helger.

För kommunanställda