Välj språk / Choose language

Hallsbergs kommun - Hallsberg... nära till - www.hallsberg.se
Lägg till sidan i Mina Favoriter
Blanketter
Kontakt
Karta

Kvalitetsredovisning förskola och pedagogisk omsorg

"Den skriftliga dokumentationen behövs för att regelbundet kunna stämma av att kvalitetsarbetet leder till en utveckling mot målen. I ett längre perspektiv är dokumentationen en förutsättning för att kunna kartlägga verksamheten och identifiera områden som är särskilt angelägna att utveckla för att uppfylla målen."

(Från Skolverkets allmänna råd och kommentarer om systematiskt kvalitetsarbete för skolväsendet, www.skolverket.se, 2013-01-18)

Kvalitetsredovisning Hallsbergs kommun, läsåret 2017-2018

Varje år gör förskolor och skolor i Hallsbergs kommun kvalitetsredovisningar som berättar om året som gått.

En kvalitetsredovisning innehåller också bedömningar av hur mål uppnåtts. I de fall målen inte har nåtts står det i kvalitetsredovisningen vilka åtgärder som behöver vidtas.

Kvalitetsredovisning förskolor i Hallsbergs kommun, läsåret 2017-2018

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö
Stäng

Kontakta oss

Kontaktuppgifter

Telefon: 0582-68 50 00
E-post: kommun@hallsberg.se

Adress

Hallsbergs kommun
694 80 HALLSBERG
Organisationsnummer: 212000-1926

Följ oss

Hittade du inte vad du sökte?

Kommunhusets öppettider

Måndag-torsdag 8-17, fredag 8-16

Begränsat öppethållande i samband med vissa helger.

För kommunanställda