Välj språk / Choose language

Hallsbergs kommun - Hallsberg... nära till - www.hallsberg.se
Lägg till sidan i Mina Favoriter
Blanketter
Kontakt
Karta

Avgifter och regler

Alla barn som är folkbokförda i Hallsbergs kommun och som fyllt 1 år och fram till och med start i förskoleklass erbjuds plats i förskoleverksamhet. Det gäller även barn som är asylsökande och barn med tillfälligt uppehållstillstånd som vistas i Hallsbergs kommun.

Kommunen har skyldighet att ta emot ett barn från en annan kommun om det finns särskilda skäl med hänsyn till barnets förhållanden. Om särkilda skäl ej föreligger, kan barn från annan kommun tas emot i mån av plats.

Förskoleverksamhet bedrivs för barn 1-5 år i form av förskola, pedagogisk omsorg (f.d. familjedaghem), allmän förskola och öppen förskola. Alla barn 3-5 år erbjuds kostnadsfri så kallad allmän förskola under 15 timmar per vecka under grundskolans terminer i förskola eller om vårdnadshavare så önskar i pedagogisk omsorg. Detta gäller från och med höstterminen det år barnet fyller 3 år till och med vårterminen det år barnet börjar i förskoleklass. Blankett lämnas till aktuellt områdeskontor senast 1 månad innan byte önskas. Om barnet har två vårdnadshavare ska ansökan göras gemensamt.

Öppen förskola vänder sig till hemmavarande föräldrar med barn 0-5 år.

Information om avgifter och regler i Hallsbergs kommun finns i "Riktlinjer, köregler och avgifter" för förskoleverksamhet och fritidshem. Se länken nedan.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö
Stäng

Kontakta oss

Kontaktuppgifter

Telefon: 0582-68 50 00
E-post: kommun@hallsberg.se

Adress

Hallsbergs kommun
694 80 HALLSBERG
Organisationsnummer: 212000-1926

Följ oss

Hittade du inte vad du sökte?

Kommunhusets öppettider

Måndag-torsdag 8-17, fredag 8-16

Begränsat öppethållande i samband med vissa helger.

För kommunanställda