Välj språk / Choose language

Hallsbergs kommun - Hallsberg... nära till - www.hallsberg.se
Lägg till sidan i Mina Favoriter
Blanketter
Kontakt
Karta

Ansök eller säg upp plats

Ansökan om plats i förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem sker genom att du klickar här länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönstereller skriftligt. Uppsägning av plats i förskola och fritidshem sker via inloggade tjänster på edWiselänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster eller skriftligt. Inloggning för vårdnadshavare sker med mobilt bankID/bankID. Pedagogisk omsorg och omsorg på obekväm tid omfattas inte av tjänsterna i edwise.

Ansökan till förskola och pedagogisk omsorg

Ansökan sker via länklänk till annan webbplats eller via blankett till aktuellt områdeskontor senast fyra månader innan plats önskas i förskoleverksamheten. Om barnet har två vårdnadshavare boende på olika adresser måste ett framtida platserbjudande godkännas av båda.

Uppsägning av pedagogisk omsorg sker via edWiselänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster eller skriftligt.

Blankett för ansökan om förskola och pedagogisk omsorgPDF

Blankett för uppsägning av förskola och pedagogisk omsorgPDF

Svar på platserbjudande

Vår lärplattform är edwise. När barnet erbjuds plats på förskola eller fritidshem öppnas möjlighet för dig som vårdnadshavare att logga in i edWiselänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Där ska du som vårdnadshavare gå in och svara på platserbjudandet. Har barnet två vårdnadshavare måste båda svara.

Ansökan till omsorg på obekväm tid

Särskild ansökan lämnas för prövning till plats för omsorg på obekväm tid.

Blankett för ansökan om prövning till plats för omsorg på obekväm tidPDF

Ansökan om omplacering

När önskemål om byte till annan förskola eller dagbarnvårdare sker detta via ansökan i formulärlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster alternativt via skriftlig anmälan. Omplacering sker då så snart det är möjligt med hänsyn tagen till övriga barn i kö och de placeringsmöjligheter som råder, till exempel gruppernas ålderssammansättning. Om så krävs följs den turordning som gäller enligt ovan. Erbjudande om och bekräftelse av ny plats i förskola sker via inloggade tjänster på edWiselänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Ny plats i pedagogisk omsorg erbjuds och bekräftas skriftligt.

Blankett för byte av omsorgsformPDF

Byte mellan avgiftsfri och avgiftsbelagd förskola

För byte mellan avgiftsfri och avgiftsbelagd förskola krävs en skriftlig anmälan. Anmälan ska lämnas in en månad innan önskat byte.

Blankett för byte mellan avgiftsfri och avgiftsbelagd förskolaPDF

Länk till ansökan om omplacering (Välj omplacering)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Regler för ansökan och uppsägning

Du kan läsa mer om regler för ansökan och uppsägning i broschyren Riktlinjer, köregler och avgifter. Uppsägning sker via edWiselänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Riktlinjer, köregler och avgifterPDF

Ändra inkomstuppgifter

Din inkomst påverkar hur mycket du betalar för din barnomsorg. För vårdnadshavare med barn i förskola och fritidshem kan inkomstuppgifter uppdateras via edWiselänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Blankett för att ändra inkomstuppgifter finns också på sidan för blanketter/utbildingbarnomsorg.

Ansök om delad faktura

Blankett för ansökan om blankett för delad fakturaPDF

Schema för barns vistelsetid

För vårdnadshavare med barn i förskola och fritidshem kan barnschema uppdateras via edWiselänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Blankett för schema för barns vistelsetid i förskola, pedagogisk omsorg och fritids finns också på sidan för blanketter/utbildingbarnomsorg.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö
Stäng

Kontakta oss

Kontaktuppgifter

Telefon: 0582-68 50 00
E-post: kommun@hallsberg.se

Adress

Hallsbergs kommun
694 80 HALLSBERG
Organisationsnummer: 212000-1926

Följ oss

Hittade du inte vad du sökte?

Kommunhusets öppettider

Måndag-torsdag 8-17, fredag 8-16

Begränsat öppethållande i samband med vissa helger.

För kommunanställda