Välj språk / Choose language

Hallsbergs kommun - Hallsberg... nära till - www.hallsberg.se
Lägg till sidan i Mina Favoriter
Blanketter
Kontakt
Karta

Förskola och pedagogisk omsorg

Förskoleverksamhet och fritidshem tillhandahålls för barn från 1 års ålder till och med vårterminen det år då barnet fyller 13 år. Det är hemkommunen som ansvarar för att barn som är bosatta i Sverige erbjuds dessa omsorgsformer. Det ska vara roligt, tryggt och lärorikt för alla barn som finns i våra verksamheter. Barnen får leka, skapa och utforska på egen hand, i grupp och med hjälp av vuxna.

Ansökan om plats till förskoleverksamhet lämnas/skickas till aktuellt område minst fyra månader innan plats önskas. Önskar man förskoleplats anvisas man i allmänhet plats i den tätort där man bor. Avsteg kan göras från detta, till exempel om man som förälder bor i Pålsboda och reser till arbetet i Hallsberg och hellre vill ha plats i verksamhet i Hallsberg

Föräldrar ansvarar alltid för transport till och från förskoleverksamhet eller fritidshem.

Öppettider
Öppettider för de olika verksamheterna finns på respektive enhets hemsida.
Verksamheterna har reducerat öppethållande 4 februari och 17 juni under våren 2019. Vid behov av omsorg, meddela personalen i god tid innan. 

Förskolorna i Sköllersta, Pålsboda och Hjortkvarn: vilken förskola som håller öppet dessa dagar meddelas av personalen. Förskolorna i Hallsberg, Östansjö och Vretstorp: förskolan Kompassen håller öppet dessa dagar.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö
Stäng

Kontakta oss

Kontaktuppgifter

Telefon: 0582-68 50 00
E-post: kommun@hallsberg.se

Adress

Hallsbergs kommun
694 80 HALLSBERG
Organisationsnummer: 212000-1926

Följ oss

Hittade du inte vad du sökte?

Kommunhusets öppettider

Måndag-torsdag 8-17, fredag 8-16

Begränsat öppethållande i samband med vissa helger.

För kommunanställda