Välj språk / Choose language

Hallsbergs kommun - Hallsberg... nära till - www.hallsberg.se
Lägg till sidan i Mina Favoriter
Blanketter
Kontakt
Karta

Förskola och pedagogisk omsorg

Förskoleverksamhet och fritidshem tillhandahålls för barn från 1 års ålder till och med vårterminen det år då barnet fyller 13 år. Det är hemkommunen som ansvarar för att barn som är bosatta i Sverige erbjuds dessa omsorgsformer. Det ska vara roligt, tryggt och lärorikt för alla barn som finns i våra verksamheter. Barnen får leka, skapa och utforska på egen hand, i grupp och med hjälp av vuxna.

Ansökan om plats till förskoleverksamhet lämnas/skickas till aktuellt område minst fyra månader innan plats önskas. Önskar man förskoleplats anvisas man i allmänhet plats i den tätort där man bor. Avsteg kan göras från detta, till exempel om man som förälder bor i Pålsboda och reser till arbetet i Hallsberg och hellre vill ha plats i verksamhet i Hallsberg

Föräldrar ansvarar alltid för transport till och från förskoleverksamhet eller fritidshem.

Öppettider
Öppettider för de olika verksamheterna finns på respektive enhets hemsida.
Verksamheterna har reducerat öppethållande 20 och 21 september under hösten 2018. Vid behov av omsorg, meddela personalen i god tid innan. 

Förskolorna i Sköllersta, Pålsboda och Hjortkvarn: vilken förskola som håller öppet dessa dagar meddelas av personalen. Förskolorna i Hallsberg, Östansjö och Vretstorp: förskolan Kompassen håller öppet dessa dagar.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö
Stäng

Kontakta oss

Kontaktuppgifter

Telefon: 0582-68 50 00
E-post: kommun@hallsberg.se

Adress

Hallsbergs kommun
694 80 HALLSBERG
Organisationsnummer: 212000-1926

Följ oss

Hittade du inte vad du sökte?

Kommunhusets öppettider

Måndag-torsdag 8-17, fredag 8-16

Begränsat öppethållande i samband med vissa helger.

För kommunanställda