Välj språk / Choose language

Hallsbergs kommun - Hallsberg... nära till - www.hallsberg.se
Lägg till sidan i Mina Favoriter
Blanketter
Kontakt
Karta

Specialpedagog

Specialpedagogens roll är att utgöra ett pedagogiskt stöd, främst via närstående pedagoger för de elever/barn, vilka ställer särskilda krav på kompetens och utbildningens innehåll i förskola-skola.

Detta sker genom:

  • Planering med rektor och arbetslag
  • Handledning-konsultation
  • Observationer, utredning
  • Initiera fortbildning
  • Utveckla samarbetsformer med andra specialistverksamheter
  • Förebyggande utvecklingsarbete

Insatsernas syfte är att medvetandegöra och öka personalens kompetens för att gynna barns utveckling och förbättra situationen i lärandemiljön.

Arbetet ska främst vara övergripande, förebyggande och långsiktigt utifrån organisations-, grupp- och individnivå. Uppgiften är också att analysera och ha en central funktion för att påverka förskolors och skolors generella kvalitetsarbete för att komma alla barn till del och inte minst de grupper vilka har störst utsatthet.

Specialpedagogens roll ska innefatta att vara en kvalificerad samtalspartner och rådgivare till rektor i pedagogiska frågor. I arbetet ingår även att samverka med föräldrar, andra stödfunktioner, yrkesgrupper och institutioner samt samordna insatser.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö
Stäng

Kontakta oss

Kontaktuppgifter

Telefon: 0582-68 50 00
E-post: kommun@hallsberg.se

Adress

Hallsbergs kommun
694 80 HALLSBERG
Organisationsnummer: 212000-1926

Följ oss

Hittade du inte vad du sökte?

Kommunhusets öppettider

Måndag-torsdag 8-17, fredag 8-16

Begränsat öppethållande i samband med vissa helger.

För kommunanställda