Välj språk / Choose language

Hallsbergs kommun - Hallsberg... nära till - www.hallsberg.se
Lägg till sidan i Mina Favoriter
Blanketter
Kontakt
Karta

Kurator

Kurator arbetar tillsammans med övriga kompetenser inom Barn och elevhälsan i samverkan med vårdnadshavare, barn/unga och förskola/skola. Skolkuratorn står för elevhälsans psykosociala insatser och har skolsocialt arbete som sitt arbetsområde. Kurator servar såväl rektorer/förskolechefer och skolpersonal som elever och vårdnadshavare med kunskap, fortbildning, handledning, utredning och stöd utifrån ett socialt perspektiv.

För vem finns kurator och vad kan kurator erbjuda

 • Kuratorerna arbetar gentemot personal inom förskola/skola. Arbetslag och enskilda pedagoger kan konsultera kurator kring förhållningssätt/bemötande, mående, social situation, anmälan/konsultationsdokument m.m.
 • Kuratorerna arbetar även gentemot vårdnadshavare som har barn/ungdomar i förskola/skola i kommunen. De kan erbjuda information om och rådgivning/information kring olika stödinstanser som finns i samhället och stöd i föräldrarollen i de fall psykosociala svårigheter ger negativa konsekvenser för barnet/ungdomen i förskolan/skolan.
 • Kuratorerna kan, i begränsad omfattning, erbjuda stöd enskilt till barn/ungdom.

Samtal som kan erbjudas elever enskilt eller tillsammans med vårdnadshavare

 • stödsamtal
 • motivationssamtal
 • krissamtal
 • utredande samtal
 • rådgivande samtal
 • bearbetande samtal

När kan man kontakta kurator

 • När personal behöver bolla tankar kring hur man kan komma vidare i det egna arbetet runt miljö/grupp/individ eller det uppkommit oro runt ett specifikt barn/elev och behov finns av råd och stöd i psykosociala frågor. Ansökan, på blankett Ärendeansökan till Elevhälsan, sker efter samråd med arbetslag, rektor och vårdnadshavare.
 • Vårdnadshavare kan själva kontakta kurator när det finns oro för det egna barnets/ungdomens psykosociala situation i förskolan/skolan. Om det efter en inledande kontakt finns önskemål om fortsatt stöd utifrån psykosociala frågeställningar skrivs en ärendeansökan till elevhälsan gemensamt av vårdnadshavare och kurator.
 • Elever har möjlighet att på eget initiativ kontakta kurator.

Kontakt

Se respektive skola för kontaktuppgifter.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö
Stäng

Kontakta oss

Kontaktuppgifter

Telefon: 0582-68 50 00
E-post: kommun@hallsberg.se

Adress

Hallsbergs kommun
694 80 HALLSBERG
Organisationsnummer: 212000-1926

Följ oss

Hittade du inte vad du sökte?

Kommunhusets öppettider

Måndag-torsdag 8-17, fredag 8-16

Begränsat öppethållande i samband med vissa helger.

För kommunanställda