Välj språk / Choose language

Hallsbergs kommun - Hallsberg... nära till - www.hallsberg.se
Lägg till sidan i Mina Favoriter
Blanketter
Kontakt
Karta

Herrfallsäng

Vårgrönska vid Herrfallsäng. Foto: Arne Holmer

Vårgrönska vid Herrfallsäng. Foto: Arne Holmer

Naturreservatet Herrfallsäng är en klassisk växtlokal med nära 300 kända arter kärlväxter. Många av dem gynnas av den kalkrika berggrunden och är beroende av årligt återkommande bete och slåtter.

Kalkberggrund och rörligt grundvatten

Herrfallsäng ligger i en förkastningssluttning, alldeles söder om en berggrundsplatta av kalksten. När inlandsisen rörde sig söderut förde den med sig krossat berggrundsmaterial, så kallad morän, vilket har gjort Herrfallsäng mycket kalkrik. Läget i sluttningen ger ett stort flöde av grundvatten och det är dessa förhållanden som tillsammans har lett till den rika växtligheten.

Slåtteräng med långvarig tradition

Slåtterängen ”Herrefallsängen” har med kortare avbrott brukats sedan 1700-talet. Ängen hörde till gården Herrefallet. Vid 1870-talet hade Herrefallets bebyggelse, åker- och ängsmark lagts under gården Bredsätter, som hade ägor norr om reservatet. Då utgjordes dagens naturreservat i öster av beteshage med lövträd och i väster av träd- och buskbärande ängsmark.

De båda nuvarande betesmarkerna har i sen tid varit åkermark, men dessförinnan brukades de som äng. Ängen slås numera tidigast i slutet av juli så att ängsväxterna har hunnit gå i frö. Slåttern är av avgörande betydelse för många växtarters fortbestånd.

Artrikedomen gynnas också av att man har så kallat efterbete i slutet av sommaren och under hösten så att gräset hålls kort. De gamla åkermarkerna öster och väster om ängen betas för att hagmarksväxterna ska trivas. Vid Herrfallsäng sker även beskärning av träd för att efterlikna den gamla lövtäkten, så kallad topphuggning eller hamling. Beskärningen medför en mindre trädkrona, och på så sätt får man ner mer solljus till marken och växtligheten.

Fåglar, svampar och landsnäckor

Även djurlivet är rikt i Herfallsäng, framför allt när det gäller vissa grupper av kalkgynnade lägre djur, till exempel landsnäckor. I reservatet finns även flera hotade och sällsynta svampar, bland annat kandelabersvamp, igelkottsröksvamp och slöjröksvamp. Fågelfaunan är också varierad och några av karaktärsfåglarna är bofink, svarthätta och rödhake. Även stenknäck och nötkråka trivs i området.

För mer information om Herrfallsäng, serviceinformation och vägbeskrivning se Länsstyrelsens hemsida.länk till annan webbplats

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö
Stäng

Kontakta oss

Kontaktuppgifter

Telefon: 0582-68 50 00
E-post: kommun@hallsberg.se

Adress

Hallsbergs kommun
694 80 HALLSBERG
Organisationsnummer: 212000-1926

Följ oss

Hittade du inte vad du sökte?

Kommunhusets öppettider

Måndag-torsdag 8-17, fredag 8-16

Sommaröppettider vecka 25 -32
Måndag-torsdag 8-16, fredag 8-15

Begränsat öppethållande i samband med vissa helger.

För kommunanställda