Välj språk / Choose language

Hallsbergs kommun - Hallsberg... nära till - www.hallsberg.se
Lägg till sidan i Mina Favoriter
Blanketter
Kontakt
Karta

Dovrasjödalen

Dovra kyrka.

Dovra kyrka.

Dovrasjödalen är ett välbesökt utflyktsmål på grund av områdets vildmarkskaraktär. Tre långsmala sjöar ligger här i en djup sprickdal i urberget. Sjöarna är till stor del omgivna av branta bergväggar och vidsträckta barrskogar. I reservatet finns hundraårig barrblandskog och hällmarkstallskog, den senare med betydligt äldre tallar.

Dovra kyrka

I bergsbranten vid norra sjöns nordspets finns ett valvformat utskjutande bergsparti som kallas "Dovra kyrka". Denna uppmärksammade formation har skapats genom blockvittring i berget.

I Dovrasjödalen finns också en fornborg, strategiskt placerad så att ena sidan vätter mot sprickdalens brant. Borgen upptäcktes så sent som 1983 och byggdes troligen under järnålderns "folkvandringstid", 500 år e.Kr. Detta var sannolikt en försvarsborg där befolkningen kunde ta skydd.

Vandra runt Dovra sjöar

Du kan vandra runt Dovra sjöar. Det finns vandringsleder för att gå runt en, två eller tre sjöar. Runt enbart den norra sjön är det 2,3 kilometer, runt norra och mellersta sjön 4,0 kilometer och runt alla tre sjöarna är det 6,5 kilometer. Avståndet från parkeringen till starten vid norra sjön är 1,5 kilometer.

Vid mellersta Dovrasjön och södra Dovrasjön hittar du en rastplats. Det finns också ett vindskydd med rastplats mellan norra och mellersta Dovrasjöarna.

För mer information om Dovrasjödalen, serviceinformation och vägbeskrivning se Länsstyrelsens hemsida.länk till annan webbplats

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö
Stäng

Kontakta oss

Kontaktuppgifter

Telefon: 0582-68 50 00
E-post: kommun@hallsberg.se

Adress

Hallsbergs kommun
694 80 HALLSBERG
Organisationsnummer: 212000-1926

Följ oss

Hittade du inte vad du sökte?

Kommunhusets öppettider

Måndag-torsdag 8-17, fredag 8-16

Sommaröppettider vecka 25 -32
Måndag-torsdag 8-16, fredag 8-15

Begränsat öppethållande i samband med vissa helger.

För kommunanställda