Välj språk / Choose language

Hallsbergs kommun - Hallsberg... nära till - www.hallsberg.se
Lägg till sidan i Mina Favoriter
Blanketter
Kontakt
Karta

Värdefulla kulturmiljöer i Hallsbergs kommun och tätort

Skåle klint

Hallsbergs kommun har tagit fram två dokument om kommunens kulturhistoriskt värdefulla miljöer. Det första dokumentet redovisar 74 kulturhistoriskt värdefulla miljöer i kommunen.

Det andra dokumentet beskriver Hallsbergs tätorts bebyggelse ur ett kulturhistoriskt och arkitektoniskt perspektiv samt redovisar 50 kulturhistoriskt värdefulla objekt och miljöer. Urvalet har gjorts med tanke på att i möjligaste mån spegla kommunens och tätorten Hallsbergs historia.

Dokumentens syfte

Dessa redovisningar av värdefulla kulturmiljöer är tänkta att fungera som kunskapsunderlag i den kommunala planeringen, för den intresserade allmänheten, i undervisningssammanhang m m.

Vad är en kulturmiljö?

Kulturmiljöer är miljöer som på ett eller annat sätt har påverkats av människor. Generationer av människor har genom namngivning, berättelser, byggande, odling och andra aktiviteter satt sin prägel på vår omgivning. Vid sidan om den skrivna historien kan vi i landskapet, bebyggelsen, ortnamnen osv finna viktiga delar av våra förfäders historia.

Vikten av kunskap och bevarande

I vårt föränderliga samhälle är det av extra stor vikt att vi känner till vilka kulturmiljöer som finns omkring oss, vad de berättar och hur vi kan undvika att förstöra dem i onödan. Kommunens värdefulla kulturmiljöer utgör dessutom en strategisk resurs som vi alla måste hjälpas åt att bevara, stärka och berika, både för dagens innevånare och kommande generationer.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö
Stäng

Kontakta oss

Kontaktuppgifter

Telefon: 0582-68 50 00
E-post: kommun@hallsberg.se

Adress

Hallsbergs kommun
694 80 HALLSBERG
Organisationsnummer: 212000-1926

Följ oss

Hittade du inte vad du sökte?

Kommunhusets öppettider

Måndag-torsdag 8-17, fredag 8-16

Begränsat öppethållande i samband med vissa helger.

För kommunanställda