Välj språk / Choose language

Hallsbergs kommun - Hallsberg... nära till - www.hallsberg.se
Lägg till sidan i Mina Favoriter
Blanketter
Kontakt
Karta

Läsa och låna

Lite trädgårdsböcker.

Hemlån

På biblioteket finns böcker i alla former. Den vanliga boken, storstilsböcker, CD-böcker, MP3-böcker, daisyböcker med mera. Här finns också ett mindre urval av DVD-filmer för barn och vuxna.

Att låna böcker och andra medier är gratis. Lånekortet är en värdehandling eftersom innehavaren ansvarar för material som lånats på kortet. Lånekortet är gratis första gången. Legitimation krävs. Anmäl namn- och adressförändring. Spärra kortet om Du förlorar det.

Barn till och med 15 år skall ha målsmans underskrift. Målsman ansvarar för barnens lån.
Nytt kort kostar 10 kr för vuxna och 5 kr för barn. Försvunnet eller skadat media ersättes med sitt fulla värde.

Biblioteket tar ut avgift för försenade böcker. Dagen efter förfallodatum tas en avgift ut på 4 kronor/bok och vecka. För 14-dagars lån gäller en förseningsavgift på 3 kronor per bok och dag. För DVD-filmer 10 kronor per film och dag.

Undantag

Ingen övertidsavgift för barn till och med 15 år. Ingen övertidsavgift för barnböcker.

Lånetid

Normal lånetid är fyra veckor. Nya efterfrågade böcker lånas ut i två veckor.  DVD-film för barn och vuxna lånas ut sju dagar.

Omlån

​Material som inte är reserverat kan du låna om två gånger. Gäller ej material med kortare lånetid. Omlån kan göras per telefon, över disk eller via internet med pinkod.

Fjärrlån

Om en bok inte finns på Hallsbergs bibliotek, försöker vi låna den från något annat bibliotek. Kurslitteratur vid universitet och högskolor är ofta svårt att få låna. Studenter skall i första hand vända sig till sitt universitets- eller högskolebibliotek. Du kan pröva att söka i den nationella bibliotekskatalogen eller i Örebro stadsbiblioteks katalog.

Du kan fjärrlåna tre böcker åt gången. Ett fjärrlån kostar 5 kr/bok.

Pinkod

På biblioteket kan du få en PIN-kod som kopplas till ditt lånekort. Då du fått en PIN-kod kan du se vilka böcker du har hemma, reservera och göra omlån.

Reservation​

Reservation av bibliotekets böcker kan göras via Internet eller genom att fråga personalen.

Studerande

Studierummet på bottenvåningen

Du kan boka rummet för studier, enskilt eller en liten grupp. Här finns dator och skanner.
Rummet bokas i informationsdisken.

Datorn som står i studierummet har internetuppkoppling och Officepaketet (Word, Excel och PowerPoint), talsyntes och läspenna.

Informationskällor på ditt bibliotek

Använd Hallsbergs biblioteks kataloglänk till annan webbplats, om du vill söka i vår samling.

Om du inte hittar det du söker i Hallsbergs bibliotekskatalog kanske materialet finns någon annanstans. Då kan vi ofta beställa litteratur från andra bibliotek, sk. fjärrlån (max tre åt gången.) Var ute i god tid då det kan ta minst 1-2 veckor innan det beställda kommer till Hallsberg. Kurslitteratur brukar vanligtvis inte fjärrlånas mellan bibliotek.

Kostnad för fjärrlån är 5 kr/bok.

Förlust av lånerätt

​Låntagare som ej följer lånereglerna eller har skuld till biblioteket, kan förlora rätten att låna. Inga nya lån godkännes om skulden överstiger 150 kr.

Hallsbergs biblioteks katalog

Här kan du leta efter böcker, CD-skivor och annat som finns i biblioteket. Du kan också reservera och göra omlån.

Du gör allt detta på: http://bookitpub.hallsberg.selänk till annan webbplats

Offentligt material

Protokoll från nämnder och styrelser kan du läsa på kommunens hemsida.

Du kan också läsa dem häröppnas i nytt fönster

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö
Stäng

Kontakta oss

Kontaktuppgifter

Telefon: 0582-68 50 00
E-post: kommun@hallsberg.se

Adress

Hallsbergs kommun
694 80 HALLSBERG
Organisationsnummer: 212000-1926

Följ oss

Hittade du inte vad du sökte?

Kommunhusets öppettider

måndag-torsdag 8-17, fredag 8-16

juni-augusti
måndag-torsdag 8-16, fredag 8-15

Begränsat öppethållande i samband med vissa helger.

För kommunanställda