Välj språk / Choose language

Hallsbergs kommun - Hallsberg... nära till - www.hallsberg.se
Lägg till sidan i Mina Favoriter
Blanketter
Kontakt
Karta

Trafikregler och säkerhet

Våra trafikregler har vi för att underlätta samspelet i trafiken, öka framkomligheten och tillgängligheten och framför allt för att motverka olyckor.

Lokala Trafikföreskrifter

Kommunen meddelar lokala trafikföreskrifter enligt följande:

  • Fråga om vilket område som enligt 1 § andra stycket TrF, skall utgöra tättbebyggt område
  • För andra vägar inom tättbebyggt område än allmänna vägar för vilka staten är väghållare
  • För samtliga vägar inom tättbebyggt område om föreskrifterna rör färdhastighet, stannande eller parkering
  • För enskilda vägar utom tättbebyggt område för vilka kommunen är väghållare
  • För terräng

Dispenser

Undantag från vissa gällande föreskrifter enligt Trafikförordningen och Lokala trafikföreskrifter medges av Trafikverket, Länsstyrelsen och kommunen.

Övervakning av hastigheter

Hastigheterna på våra gator och vägar kontrolleras av polismyndigheten och det är de som är ansvariga för att de satta hastigheterna efterlevs.

Trafikmätningar

Kommunen gör löpande mätningar av trafiken i våra tätorter för att ha som underlag till nya detaljplaner, ombyggnader och underhåll. Mätningarna görs med en laser som kan bedöma antalet fordon, deras hastighet och vilket fordonsslag, så som motorcykel, personbil, buss eller lastbil, som passerar på vägen.

Enligt den rullande planen så mäter vi på 20 punkter per år där de flesta är fasta punkter som mäts med förutbestämda tidsintervall och 3-5 stycken är extra mätningar som görs för att skapa underlag inför eller följa upp en ombyggnad.

Kontakt

Fredrik Brenkle, gatu- och trafikingenjör
0582-68 50 97
fredrik.brenkle@hallsberg.se

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö
Stäng

Kontakta oss

Kontaktuppgifter

Telefon: 0582-68 50 00
E-post: kommun@hallsberg.se

Adress

Hallsbergs kommun
694 80 HALLSBERG
Organisationsnummer: 212000-1926

Följ oss

Hittade du inte vad du sökte?

Kommunhusets öppettider

Måndag-torsdag 8-17, fredag 8-16

Begränsat öppethållande i samband med vissa helger.

För kommunanställda