Välj språk / Choose language

Hallsbergs kommun - Hallsberg... nära till - www.hallsberg.se
Lägg till sidan i Mina Favoriter
Blanketter
Kontakt
Karta

Tillstånd att gräva och schakta

Vid grävning i allmän plats finns flera regler och omständigheter att känna till och ta hänsyn till.

Tillstånd för schaktning - öppningsanmälan och ledningsärenden

För att få schakta i allmän platsmark krävs tillstånd från kommunen. För nedläggning av kablar och ledningar så som fjärrvärme, bredband och el ställer kommunen krav på att man först ansöker om ledningsåtgärd och så skickar in en så kallad öppningsanmälan. Schaktarbetena ska utföras enligt särskilda regler Anvisningar för schaktningarbeten i gatumark, och marken återställs av kommunen enligt en särskild taxa.

Anvisningar för schaktarbeten i gatumarkPDF

Ledningsåtgärd, ansökanPDF

ÖppningsanmälanPDF

Vattenskyddsområde

Vid schaktningsarbeten inom vattenskyddsområden krävs särskilt tillstånd från Länsstyrelsen. Hela Hallsbergs tätort ligger inom ett vattenskyddsområde. Som entreprenör kan du få ett tillälligt tillstånd eller ett tillstånd som löper över flera år. ​

Trafikanordningsplaner

Om du ska schakta i en allmän väg krävs en Trafikanordningsplan, så kallad TA-plan, som visar hur arbetsområdet ska skyltas upp för att underllätta för trafiken, förhuindra olyckor och framför allt skydda de som arbetar på eller intill vägen.

Hos Trafikverket söker du den digitalt via Trafikverkets hemsida. Vid sckatarbeten på eller intill kommunens vägar ska du inkomma med ett förslag på skyltning för arbetsområdet via post eller e-post. TA-planen ska sedan godkännas innan arbetet får påbörjas.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö
Stäng

Kontakta oss

Kontaktuppgifter

Telefon: 0582-68 50 00
E-post: kommun@hallsberg.se

Adress

Hallsbergs kommun
694 80 HALLSBERG
Organisationsnummer: 212000-1926

Följ oss

Hittade du inte vad du sökte?

Kommunhusets öppettider

måndag-torsdag 8-17, fredag 8-16

19 juni-13 augusti
måndag-torsdag 8-16, fredag 8-15

Begränsat öppethållande i samband med vissa helger.

För kommunanställda