Välj språk / Choose language

Hallsbergs kommun - Hallsberg... nära till - www.hallsberg.se
Lägg till sidan i Mina Favoriter
Blanketter
Kontakt
Karta

Skyltar

All skyltning på allmän plats ska ha tillstånd av kommunen.

Industriområdestavlor och infartsskyltar

Beställ plats på industriområdesskylt

Annonsera om ditt evenemang på kommunens infartsskyltar

Vägvisningsskyltar

Vägvisningsskyltar är de vita eller blå skyltarna som används för att att orientera sig i tätorten. På huvudvägnätet skyltar kommunen främst till övergripande mål som centrum med tågstation, information och parkeringar, skolor, idrottsplatser, vårdcentraler och liknande samhällsservice. Även industriområden skyltas från huvudvägnätet.  Företag och mindre mål kan skyltas från närmaste korsning.

Ansök om skylt för vägvisning på Trafikverkets webbplatslänk till annan webbplats


Skyltning på fastigheter

Skyltning på fastigheter kräver alltid fastighetsägarens tillstånd och ibland även bygglov.


Gatupratare, reklam- och evenemangsskyltning

Så kallade gatupratare och annan reklamskyltning kräver tillstånd om den ska sättas upp på annat än anvisade allmänna skyltplatser. Tillståndet söks hos Polisen.

Om tillstånd för användning av offentlig plats på Polisens webbplatslänk till annan webbplats

Riktlinjer för möblering av offentlig plats inom Hallsbergs kommunPDF


Otillåten skyltning

Skyltning som saknar tillstånd strider mot ordningslagen. Polisen och kommunen ska godkänna skyltningen för att förhindra att den

  • är farlig ur trafiksäkerhetssynpunkt
  • förhindrar underhållsarbeten och snöröjning
  • minskar tillgängligheten för rörelsehindrade och synskadade
  • stör stadsbilden.

Om kommunen upptäcker skyltning som saknar tillstånd kommer man i första hand att kontakta företaget eller föreningen som ansvarar för skyltningen och kräva att den tas bort omedelbart. Om ingen ansvarig kan nås eller om den ansvarige inte följer uppmaningen kan skyltningen komma att plockas ned av kommunen.

Nedplockad skyltning förvaras på Gatukontoret, Stocksättersvägen 1, till ansvarig hämtat den, dock längst 6 månader. Kommunen kommer att fakturera den ansvarige sina kostnader för nedtagningen av skyltarna.

Otillåten skyltning kan också komma att anmälas till polisen som ett brott mot ordningslagen.

Kontakt
Lena Hytter
0582-68 51 41
lena.hytter@hallsberg.se

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö
Stäng

Kontakta oss

Kontaktuppgifter

Telefon: 0582-68 50 00
E-post: kommun@hallsberg.se

Adress

Hallsbergs kommun
694 80 HALLSBERG
Organisationsnummer: 212000-1926

Följ oss

Hittade du inte vad du sökte?

Kommunhusets öppettider

Måndag-torsdag 8-17, fredag 8-16

Begränsat öppethållande i samband med vissa helger.

För kommunanställda