Välj språk / Choose language

Hallsbergs kommun - Hallsberg... nära till - www.hallsberg.se
Lägg till sidan i Mina Favoriter
Blanketter
Kontakt
Karta

Nyttoparkeringstillstånd/dispens

Företag som har verksamhet inom Hallsbergs kommun kan ansöka om nyttoparkeringstillstånd/dispens. Från den 1 januari 2018 ska alla kort kopplas till fordonets registreringsnummer.

Du kan få tillstånd för nyttoparkering/dispens om du transporterar gods i samband med service av olika slag och behöver parkera nära tillfälliga arbetsplatser. Generellt gäller att fordonet ska användas i betydande omfattning och ha avgörande betydelse för att arbetet ska kunna utföras.

Giltighet

Tillståndet är inte avsett för fordon som endast används för förarens förflyttning eller transport av mindre mängd gods. Tillståndet gäller för den verksamhet och det fordon som du uppgett i din ansökan.

Tillståndet gäller:

  • På gator som är skyltade med parkeringsförbud (endast under den tid som behövs för arbetets utförande).
  • På parkeringsplatser där parkering under kortare tid än 2 timmar är tillåten.
  • På avgiftsbelagda parkeringsplatser, utan att betala avgift.

Tillståndet gäller inte:

  • På gator där det är förbjudet att stanna och parkera.
  • På vändplatser, last- och taxizoner.
  • På tomtmark där fastighetsägaren reglerar parkeringen, se skyltar.
  • På parkeringsplatser reserverade för ett visst fordonslag, viss trafikantgrupp, ändamålsplatser och busshållsplatser.

Vid parkering med nyttoparkeringstillstånd/dispens ska originaltillståndet placeras väl synligt på insidan av framrutan. Kopia eller avskrift av tillståndet gäller ej.

Vid varje förändring av gällande förutsättningar för dispens är tillståndshavaren skyldig att meddela detta till drift- och serviceförvaltningen.

Missbruk av tillståndet kan leda till att det återkallas.

Avgift

Under 2018 kostar ett nyttoparkeringstillstånd/dispens ingenting i Hallsbergs kommun, men från 2019 kommer kommunen troligen att ta ut en kostnad för dessa tillstånd.

Kontakt

Fredrik Brenkle, gatu- och trafikingenjör
0582-68 50 97
fredrik.brenkle@hallsberg.se

Ansökan

Ansök om nyttoparkeringstillstånd/dispens

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö
Stäng

Kontakta oss

Kontaktuppgifter

Telefon: 0582-68 50 00
E-post: kommun@hallsberg.se

Adress

Hallsbergs kommun
694 80 HALLSBERG
Organisationsnummer: 212000-1926

Följ oss

Hittade du inte vad du sökte?

Kommunhusets öppettider

Måndag-torsdag 8-17, fredag 8-16

Begränsat öppethållande i samband med vissa helger.

För kommunanställda