Välj språk / Choose language

Hallsbergs kommun - Hallsberg... nära till - www.hallsberg.se
Lägg till sidan i Mina Favoriter
Blanketter
Kontakt
Karta

Snöröjning och sandning

Hallsbergs tätort snöröjs av kommunen i egen regi. Övriga tätorter snöröjs av entreprenörer.

Vinterväghållning

Snöröjning

Snöröjning påbörjas när snödjupet överstiger 5 cm på genomfartsleder, huvudgator samt gång- och cykelvägar. På övriga gator och vägar påbörjas snöröjningen när snötäcket överstiger 10 cm.

Beroende på vädret kan snöröjning ske vid mindre snömängder. Till exempel om det är blötsnö som faller och det förväntas bli minusgrader. Då bör all snö tas bort innan den fryser till is.

Fastighetsägare är skyldiga att snöröja gångbanor utanför sin fastighet om inte särskilt undantag har gjorts av kommunen.

Saltning

Sker vid is- och frosthalka. I huvudsak sker detta på genomfartsleder efter arbetsledarens beslut.

Sandning

Sandning med stenflis sker vid behov.

Gratis stenflis för privatpersoner

Stenflis finns för avhämtning utanför Gatukontorets grind på Stocksättersvägen 1 i Hallsberg.
Flisen kan hämtas i mindre kärl utan kostnad.

Så kan du underlätta vinterväghållningen

För att underlätta vår snöröjning, speciellt på villagator, så ser vi helst att ni inte parkerar era fordon på dessa gator när snöröjning pågår.

Tänk på att ansa träd och buskar som hänger ut över kör- och gångbanor. Fri höjd över dessa ska vara minst 4,6 m. Häckar får inte vara högre än 70 cm i gatukorsningar.

Om vi alla hjälps åt kan vi utföra snöröjningen på ett effektivt sätt och med en god kvalité.

Riktlinjer för hantering av halk- och snöbekämpningPDF

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö
Stäng

Kontakta oss

Kontaktuppgifter

Telefon: 0582-68 50 00
E-post: kommun@hallsberg.se

Adress

Hallsbergs kommun
694 80 HALLSBERG
Organisationsnummer: 212000-1926

Följ oss

Hittade du inte vad du sökte?

Kommunhusets öppettider

Måndag-torsdag 8-17, fredag 8-16

Begränsat öppethållande i samband med vissa helger.

För kommunanställda