Inbjudan till påsklovsskola 

Inbjudan till påsklovsskola 

Under vecka 16 finns det möjlighet att få extra undervisning i svenska, 

engelska och matematik. Eleven kan delta vid alla tre tillfällen eller enstaka 

tillfällen. 


Måndag 14 april kl 9 – 12

Tisdag 15 april kl 9 – 12

Onsdag 16 april kl 9 – 12


Ange vilket/vilka ämnen som eleven vill jobba med och vilka dagar eleven 

vill delta.


Lämna in blankett till arbetslaget senast på fredag den 4 april.


Varmt välkommen hälsar

Halmat Hosayn (svenska som andra språk), Ulrika Persson (matematik) och 

Åsa Tjärnberg (svenska och engelska

BlankettenPDF

Kontaktuppgifter