Om Transtenskolan

Byggd 1970, på Internet sedan 2001. Skolans läge visas på kartsidan..

Transtenskolan
  Transtenskolan är en 7-9 skola, som ligger några "tran-stenkast" söder om järnvägsstationen. Här hittar du en tegelbyggnad med ca 365 elever och ett fyrtiotal vuxna. Vi är uppdelade i fyra arbetslag och 13 klasser (7-9).
Gamla skolor i Hallsberg
Västra skolan
 på V:a Storgatan är en före detta grundskola med låg- och mellanstadium. Den "förflyttades" till Långängsskolan 1978. Numera används lokalerna av gymnasieskolan och som kommunkontor (KUN).
Östra skolan, gamla realskolan, på Ö:a Storgatan, ligger bredvid det gamla Tingshuset. Ett före detta högstadium, vars verksamhet "förflyttades" 1970 till Transtenskolan. Nu är klassrummen ombyggda till bostäder.

Östra skolan - Transtens föregångare fram till 1970

Kyrkskolan vid Hallsbergs sockenkyrka var ett låg- och mellanstadium fram till 2004. Därefter överfördes verksamheten till Långängsskolan.


Kontaktuppgifter