Textilslöjd


En gång i veckan ägnar sig eleverna i årskurs 7, 8 och 9 åt ämnet Textilslöjd.  Årskurs 7 och 8 har 60 minuter vid varje tillfälle och årskurs 9 har 70 minuter. Eleverna har antingen Textilslöjd eller Trä- och metallslöjd under en termin åt gången för att sedan byta nästkommande termin. Från och med detta läsår har Karin Elofsson ansvar för att genomföra Textilslöjden enligt Lgr 11.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Årskurs 7: - Maskinsömnad i någon form, slöjdpåse, förkläde, kuddar m.m

- Därefter valfritt textilt arbete.


Årskurs 8: - Garnteknik, virka, sticka, fläta m.m

- Därefter valfritt textilt arbete


Årskurs 9: - Broderi, fritt broderi, korsstygn långstygn m.m

- Därefter valfritt textilt arbete

Kontaktuppgifter