Bild

En gång i veckan ägnar sig eleverna i år 7 och 8 åt ämnet Bild. I dessa årskurser får eleverna 55 minuter per vecka. Undervisningen i Bild på Transten ansvaras av Suleiman Bakhait.

Bilder har stor betydelse för människors sätt att tänka, lära och uppleva sig själva och omvärlden. Vi omges ständigt av bilder som har till syfte att informera, övertala, underhålla och ge oss estetiska och känslomässiga upplevelser. Kunskaper om bilder och bildkommunikation är betydelsefulla för att kunna uttrycka egna åsikter och delta aktivt i samhällslivet.

------------------------------------------------------------------------------------------

LÄNKAR - KONSTMUSEER, KONSTNÄRER

------------------------------------------------------------------------------------------

.
 
År 7
 
År 8
 I år 7 får eleverna de baskunskaper i bild (t.ex. materialkännedom, färglära, perspektiv m.m.) vilka behövs för att bygga upp elevens självförtroende inför senare användning och bildkommunikation. Vi bygger upp grundstenarna för bildspråket och jobbar bl.a. med ansiktet som tema, för att det är viktigt med elevernas självkännedom och identitet. I år 8 ska eleverna lära sig att tillämpa de kunskaper de lärt s99g i sjuan och använda bilder som ett uttrycks och kommunikationsmedel. De ska lära sig att genom färg och form gestalta känslor och synintryck., kunna uppleva en bild och ta emot den kunskap och associationer den kan ge. De ska lära sig att beskriva bilder innehållmässigt och formmässigt.
 Introduktion Snabbteckning
 Presentation av bildämnet, planering, bildsalen, regler m.m. Elev och lärarpresentation. De lär sig teckna snabb rörelseteckning.
 Pärm Reklamuppgift
 De gör var sin pärm att förvara sina bilder i. På pärmen skall de skriva sina namn och visa vilka de är, ex hobbies, färger de gillar, husdjur mm. Redovisning inför sina nya klasskamrater. Visar diabilder på reklam där konstnärer jobbat med färg , form och linjen för att skapa en stämning i reklamen.
 Linjeteckning och skuggning De delar upp sig i grupper och arbetar med en reklamuppgift som en reklam byrå.
 Lära sig skissa, teckna och skugga. Eleverna tecknar av föremål och lär sig använda blyertsteknik. De gör en reklam för en vara.
 Perspektiv T.ex. affisch, logotyp, förpackning, varans utseende mm.
 Lära sig göra djup på en plan yta. Genomgång av enpunktsperspektiv och övningar. Tryck
 Genomgång av tvåpunktsperspektiv och de gör sitt eget hus eller fantasi hus. Genomgång av tryck tekniken och dess historia. De utgår från tidningsbilder som de gör ett collage av. Av det färdiga collaget görs ett linoleumtryck.
 Ansiktet  
 De tecknar av varandra och sitt eget ansikte.  
 De gör ett självporträtt eller någon annans ansikte i lera.  

Kontaktuppgifter