Profilskolan välkomnar alla musikintresserade elever till vår musikprofil. För den som vill satsa på sitt musikintresse i kombination med sina studier är Transtenskolan ett bra val.
Transtenskolans musikprofil innehåller musik i flera former och eleverna har stor möjlighet att påverka innehållet i undervisningen. Här finns möjlighet att stifta bekantskap både med olika instrument, att träna sin röst och och fördjupa sig inom olika musikgenrer, från klassiskt/ visor till modern pop/ rock/ rap.
    Två gånger per vecka får eleven musikundervisning. Stor vikt läggs vid teknik samt vid genemsamma musikövningar såsom körsång och ensembler och andra musikgrupper – En utgångspunkt för engagemang, energi och lustfyllt lärande!


Kontaktuppgifter