Kulturprofilen: Drama

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Transtenskolans dramaprofil vänder sig till de elever som vill utveckla sitt intresse för dramaövningar och teater. Syftet är att utveckla olika uttrycksformer i en positiv och tillåtande miljö där självkänslan stärks.

Två gånger i veckan får eleven drama. Under utbildningen får eleven stifta bekantskap med olika uttrycksformer. Till exempel dramaövningar och teater – teori varvat med scenframställningar.

 

Kontaktuppgifter