Transtenskolans bildprofil vänder sig till de elever som vill utveckla sitt intresse för bild, form och design. Profilen har ett estetiskt tänkande med nyfikenhet inför olika material, former och uttryck. Syftet är att skapa en engagerande, positiv och kreativ miljö som eleven kan växa i.

Två gånger i veckan får eleven bildundervisning. Under utbildningen får eleven stifta bekantskap med olika tekniker och redskap inom bild, form och design och får också träna sig i att tolka och analysera bilder och andra konstnärliga former, bland annat fotografi och film.

Eleverna får själva tillsammans vara med och bestämma över upplägget och inriktningen av arbetet och stor vikt läggs vid gemensamma bild- och formprojekt. Större gemensamma arbeten redovisas i form av utställningar.

-

Kontaktuppgifter