Profiler

Transtenskolan erbjuder olika profilerlänk till annan webbplats  för eleverna i läsår 7-9. Det är ett sätt att försöka öka elevernas motivation och leda till att fler elever når sina studiemål.

Valbara profiler på Transtenskolan åk 7-9.

De elever som börjar i årskurs 7 har möjlighet att välja olika profiler beroende på intresse. Transtenskolan har följande inriktningar:

Alla elever som ska börja årskurs 7 till hösten får information hemskickad samt bjuds in till informationsmöten på skolan 


Kontaktuppgifter