Transtenskolans trivselregler

  • Vi visar varandra respekt.
  • Vi hälsar på varandra.
  • Vi vårdar skolans material.
  • Vi samlar in mobiltelefoner vid lektionsstart. 
    Läraren avgör om eleven är i behov av telefonen i undervisningen.
  • Vi tar av oss ytterkläder i matsalen och lektionssalar.
  • Vi har en tobak- och drogfri skola.

Dessa regler är för att alla ska få en god studie- och arbetsmiljö här på Transtenskolan. Vi har alla en skyldighet att ta ansvar för vårt eget handlande. Vi följer samhällets regler och det är vår skyldighet att polisanmäla diskriminering, trakasserier, kränkande behandling och fysiskt våld.

Kontaktuppgifter