Rutiner vid polisanmälan

  • Om en elev eller personal utsätts för psykisk eller fysisk misshandel under skoltid, av en sådan art att rektor anser att en polisanmälan behöver göras så ansvarar rektorn för att det görs. Om personal utsätts ska rektorn även kontakta skolans skyddsombud.
  • Om skadegörelse på skolans material görs av en sådan art att rektor bedömer händelsen allvarlig så ansvarar rektorn för att polisanmälan görs.
  • Om stöld sker av skolans material så ansvarar rektorn för att polisanmälan görs.
  • Om en elev eller personal blir av med saker eller får saker förstörda, exempelvis kläder, skor eller pengar så gör den enskilda individen polisanmälan.

Rektor bestämmer om polisanmälan ska lämnas till polis och är den som ansvarar för att polisanmälan lämnas in. Polisanmälan lämnas på de uppgifter som lämnas in skriftligen från den berörda personalen. Det är sen polisen som utreder händelsen.

Kontaktuppgifter