Rutiner när skolan misstänker att elev är alkohol- eller drogpåverkad under skoltid

1. Den person som misstänker att elev är påverkad av alkohol eller andra droger informerar en av skolans kontaktpersoner* vid misstänkt droganvändning.

2. Skolans kontaktperson* gör skyndsamt följande:

  • informerar vårdnadshavare.
  • informerar mentor.
  • kontaktar polis för rådgivning (om detta behövs).
  • informerar rektor

1. Vårdnadshavare hämtar alltid elev vid misstänkt droganvändning.

2. Om eleven varit misstänkt påverkad under skoltid gör rektor en orosanmälan till socialtjänsten.


* Skolans kontaktperson vid misstänkt droganvändning är i
1a hand: skolsköterskan (Lena Thor),
2a hand: Anders Jidsjö (Lärare),

3e hand: Sebastian Öhlund (Fritidsledare).

Kontaktuppgifter