Lektionsmall

Vi på Transtenskolan arbetar för att alla elever och lärare ska få en bra arbetsmiljö. Därför har lärarna på skolan skapat en lektionsmatris. Denna matris ska visa en tydlighet som skapar en lugn studiemiljö där alla elever ska få möjlighet att kunna fokusera på skolarbetet under lektionerna. Denna tillsammans med våra Trivselregler ska skapa förutsättningar och en atmosfär till att alla elever ska trivas och må bra på Transtenskolan.

Start av lektion:

-   Läraren öppnar klassrummet.

-   Läraren samlar in mobiltelefonerna viddörren.

-   Läraren hälsar eleverna välkomna.

-   Läraren ber eleverna att sätta sig vid sina förbestämda platser.

-   Läraren skriver syftet med lektionen på tavlan tillsammans med start-sluttid.

-   Läraren går igenom innehållet av dagens lektion enligt kursplanen.

-   Lektionen är igång.

Avslut av lektion:

-   Läraren ber eleverna att plocka i ordning sitt material.

-   Läraren ber eleverna att se sig omkring och göra i ordning runt om sina bänkar.

-   Läraren ber eleverna att stå upp vid sina platser.

-   Läraren gör tillsammans med eleverna en kort utvärdering av lektionen.  

-   Läraren berättar om innehållet i kommande lektion.

-   Läraren tackar för dagens lektion och ber eleverna att lämna klassrummet.

-   Läraren ser till att fönster är stängda, lampor släckta och att lokalen (även använda grupprum) är i gott skick.

Kontaktuppgifter