WALS konferens i Göteborg 2013

Konferensen WALS 2013 – Lesson och Learning study as teacher research genomförs 6-9 september 2013 i Göteborg.Det är första gången WALS (World Association of Lesson Studies) hålls utanför Asien.

Begreppet "Lesson och Learning Study" har blivit allt vanligare i Europa under de senaste åren. 2013 Konferensen ger lärare och forskare ett utmärkt tillfälle att diskutera gemensamma frågor som rör undervisning och lärande över kulturella gränser.

Kristina Drageryd och Malin Erdtman ska delta i konferansen.

- Efter råd från vår handledare tyckte hon att vi skulle ansöka om att få göra en presentation av någon av våra Studier. En internationell jury läste vårt abstracts och i juni fick vi ett godkännande att få göra en presentation, säger kommunens matematikutvecklare Kristina Drageryd.
- Just nu filar vi på vår engelska för att kunna delge i första hand en massa asiater om våra resultat, fortsätter Kristina.

Målet med konferansen är att föra samman lärare och forskare från hela världen för att dela sin kunskap och erfarenhet av praktik-baserad forskning om Lesson och Learning Study i klassrummet. Läs mer Härlänk till annan webbplats


Kontaktuppgifter