Vaccination år 8


Alla elever i år 8 har erbjudits en påfyllnadsdos vaccination mot difteri, stelkramp, och kikhosta.

Onsdag 5/10 kommer vi att vaccinera 8A, 8B, och 8C.

Svullnad, rodnad och ömhet kan uppstå på vaccinationsstället och kvarstå under ett par dygn. Ibland kan även feber eller huvudvärk uppkomma under något dygn.

Alla elever får med sig skriftlig information om vaccinationen. 

Denna information bör sparas för framtida behov.

Lena Thor Skolsköterska Transtenskolan

Kontaktuppgifter