Uppföljning efter tillsyn i Hallsbergs kommun

Denna uppföljning avser Transtenskolan

Beslut
Skolinspektionen bedömer att Hallsbergs kommun har vidtagit sådana åtgärder att de påtalade bristerna i Transtenskolan har avhjälpts. Tillsynen i kommunen avseende dessa skolor avslutas därmed.

Läs merPDF

Kontaktuppgifter