Till vårdnadshavare med barn i grundskola Svara på Skolenkäten

Nu är det dags för Skolenkäten. Skolenkäten är en webbenkätundersökning som riktar sig till elever, vårdnadshavare och pedagogisk personal. Enkäten kan besvaras från och med den 14 september till och med den 9 oktober 2015.

Läs merPDF

Kontaktuppgifter