Till förälder/vårdnadshavare/elev

Skolinspektionen har genomfört tillsyn i Transtenskolan. Inspektorerna har granskat dokument från skolan och skolans resultat, besökt skolan och intervjuat elever , lärare, representanter för elevhälsan och rektor.

Läs merPDF

Kontaktuppgifter