SMS funktion


SMS funktion
Från idag fredag 20161209 så har vi ändrat vår sms-funktion vad gäller ogiltig frånvaro. Ni som vårdnadshavare får nu ett sms varje gång ogiltig frånvaro skrivs in i systemet. Inte som förut där ni fått ett sms per dag när första ogiltiga frånvaron rapporteras in.
När det är vikarie så lägger vikarieanskaffaren in frånvaron vid vissa fall. Detta gör att vissa lektioner som sker sent på dagen kan rapporteras in morgonen nästa dag.
Vi hoppas att detta ska göra att ni kan följa ert barns skoldag på ett bra sätt och att ni känner att denna tjänst är bra för er.


Med vänliga hälsningar Marcus Boljang
Rektor Transtenskolan

Kontaktuppgifter