Oroligheter vid Alléskolan.

Idag har det varit oroligheter på Alléskolan. Det har inte funnits något speciellt hot mot Transtenskolan.
I en säkerhetsåtgärd har vi hållit alla elever inne på skolan idag när vi fick reda på den situation som ägde rum på skolan.

Vi låste även skolan från kommunhuset så att inga obehöriga kunde komma in.

Lektioner fortsätter som vanligt enligt schema.

Mvh Marcus

Kontaktuppgifter