Lärarlyftet och handledarutbildningen till hösten

Nu är det dags för en ny sökomgång till Lärarlyftet II och Handledarutbildning. Intresseansökningar på papper skickas till kompetensutvecklingsgruppen.
Ulrika Wiiand - Utvecklingssamordnare /Hallsbergs kommun - Kultur- och utbildningsförvaltningen- 694 80  HALLSBERG

Kontaktuppgifter