Konst som metod för delaktighet i skolan

I en kreativ workshop skapar eleverna tillsammans med en konstnär skissförslag till en utsmyckning eller konstnärlig gestaltning. Workshopen utmynnar i en utställning på Kulturhuset i Örebro, där arbetsprocess och resultat presenteras. I samband med utställningen bjuder Art Kod in beslutsfattare till ett samtal om hur arkitekter, stadsplanerare och politiker ska få kunskap om hur barn och ungdomar ser på det offentliga rummet och vilka önskemål och behov de har. 

På tisdagen den 4 februari redovisar Kulturprofileleverna (Bild) på Transtenskolan sina förslag på förändringar. Under 3 veckor har eleverna jobbat med konstnären Ann Sidén för att ta reda på hur de upplever sin skolgård och vilka förändringar de vill göra.


Kontaktuppgifter